گی ایرانی صدای برخورد کیر مرطوبش با کونم هردومونو به مرز جنون

گی ایرانی گی با مردی در پارک

گی ایرانی من سیاوش هستم ۱۷ ساله قد۱۸۲ و وزن ۶۸ . من از پونزده سالگی فهمیدم که گی هستم و این رو از علاقه به مردای اطراف فهمیدم.طوری که سرکلاس واسه معلم ها شق میکردم.

علاقه عجیبی به مردای بالای ۴۰ دارم وهمیشه دوست داشتم بایه مرد دوست باشم و منو بکنه. اما داستانم؛ یک پارک نزدیک خونم بود که همیشه به نیت پیدا کردن یه مرد گی سری به اونجا میزدم گی ایرانی.

۵۰ ساله با موهای جو گندمی و تیشرت آستین کوتاه آبی و شلوارکتون سفید نشسته و کتاب میخونه ایو من رو تا زانو کشید پایین. با دیدن کون سفید و گرد من بالاخره صدای.

ایشون هم در اومد (تا اون لحظه فقط سنگین نفس میکشید) و با صدای سکسی و خش داری گفت “واااای. دقیقا همونجوریه که تصورش میکردم”. بدون اینکه من مقاومتی بکنم 2 تا دست من رو گذاشت به دیوار.

رفت پایین و شروع کرد به لیس زدن و بیش تر از اون مکیدن کون من. من از شهوت داشتم دیوانه میشدم گی ایرانی و در اون لحظه هر کاری که میخواست حاضر بودم انجام بدم. به سختی و با صدای خفه ای گفتم میخوام کیرتو ببینم.

برگشتم و کیرش که از روی شلوار معلوم بود داره منفجر میشه رو در آوردم. کیرش از مال من سیاهتر بود و حداقل 30 درصد بزرگتر. من که اصلا حال خودم رو نمیفهمیدم کیرش چند باری مالیدم و یک دفعه.

کردم توی دهنم که آه بلندی کشید. فقط برای چند لحظه به شکل کاملا آماتوری مشغول خوردن کیرش شدم که یک دفعه صدای پایی اومد. فرزاد کیرش رو از دهن من در آورد و شرتش رو کشید بالا.

من هم همین کار رو کردم. مستخدم باشگاه اومده بود که درها رو قفل کنه. بیچاره با دیدن حال آشفته هر دو ماها و کیرهای شق زیر شرتها کاملا جا خورد بود و معلوم بود فهمید ما داریم یه کارایی میکنم ولی چیزی بهمون نگفت.

هر دو سریع لباس ها رو پوشیدیم و زدیم بیرون از در که خارج شدیم فرزاد گفت بریم خونه من… نزدیکه. میخوام کونتو بگام گی ایرانی. توی راه و توی کوچه پس کوچه ها فرزاد چندین بار.

کونم رو انگولک کرد و در تمام مسیر کیر هر دو ما شق مونده بود بالاخره به خونه رسیدیم. فرزاد در رو باز کرد. روی پشت بام خونشون یک سوئیت داشتن که فرزاد درش زندگی میکرد.

با راهنمایی فرزاد جلوتر از اون شروع کردم از پله ها بالا رفتن همینطور که از پله ها بالا میرفتیم فرزاد شروع کرد به در آوردن لباسهاش (گویا میدونست کسی خونه نیست) و از من هم خواست همین کار رو بکنم.

من شلوار و شرتم رو کشیدم تا زانو پایین و همینطور که آروم بالا میرفتم فرزاد از پشت سر سوراخ کونم رو انگشت میکرد گی ایرانی. در سوئیت رو که باز کرد من مثل یک پسر خوب لخت مادر زاد شدم.

مثل یک جنده کامل نگاه شهوت انگیزی به فرزاد کردم و رفتم لبه تخت کونم رو قمبل کردم. آماده واسه اینکه توسط فرزاد کرده بشه. آقا فرزاد هم کیر بزرگش رو از توی شرت در آورد و خواست دست به کار بشه.

که من بهش گفتم دوست دارم کامل لخت بشی. اون هم تمام لباسهای خودش رو در آورد. هیکل ورزشکاری داشت (حالا نه دقیقا سیکس پک ولی واقعا سکسی بود). لاغر بودنش خصوصا باعث شده بود کیرش بیشتر خوردنی به نظر بیاد.

از پشت اومد و شروع کرد به خوردن سوراخ کون من. این کار رو توی فیلم سوپرهای گی قبلا دیده بودم ولی گی ایرانی اصلا فکر نمیکردم اینقدر حال بده. یه چند دقیقه ای صدای ملچ ملوچ کون خوری ایشون .

اتاق رو گرفته بود و من در تمام این مدت دیوانه وار لذت میبردم و آه و اوهم به هوا بود. به فرزاد خیلی واضح و سکسی گفتم “فرزاد کونم رو بکن”. اون هم که با این حرف من حشری تر شده بود رفت و لوبریکانت آورد.

ازم پرسید قبلا دادی؟ که من هم گفتم نه باهام مهربون باش. اون هم گفت نگرانش نباش کاری میکنم حال کنی. من رو روی شکم خوابوند. روی 2 تا پام نشست و شروع کرد با انگشتهاش کونم رو انگولک کردن.

همینطور که انگشتهاش رو با یک من روان کننده توی کون من عقب جلو میکرد گاهی پایین میرفت و کونم رو گاز میگرفت که من هم هر دفعه آه عمیقی میکشیدم. واقعا شک دارم در اون لحظه هیچ زنی به اندازه من میل به دادن داشت.

بالاخره لحظه موعود فرا رسید. من داگی نشستم، فرزاد کیر بزرگش رو چند بار زد دم سوراخم، گی ایرانی روش کاندوم کشید و بعد آروم کرد توی کونم. آه ه

ازهمه چیز بدم اومده بود تا یه مرد خوش تیپ میدیم میافتادم دنبالش که بشه سوژه جقم گی ایرانین

اما همیشه دست از پا درازتر برمیگشتم سوم دبیرستان بودم و همه ی دوستام می دونستنن که گی هستم و دوسه تاشون هم پیشنهاد داده بودن اما اصن حاضر نبودم با کسی که هم سن خودم بود سکس داشته باشم .

دوست داشتم تو خیابون فریادبزنم من گی ام یکی بیاد منو بکنه.کم کم داشتم دیوونه می شدم که شده بودم تا اینکه سه شنبه ی رویایی من تو شهریور فرارسید سه شنبه مثل همیشه تو چشممام سرمه کشیدم و یه لباس سفید چسبون با شلوار کتون کرم و کفش کالج پوشیدم گی ایرانی.

رو کاملا حس میکردم در حدی که چند باری هم توی صف به طور “مثلا” ناخواسته دستش رو به کون من زده بود گی ایرانی. هر چه از طول سال میگذشت این نگاههای سکسی بیشتر جای خودش رو به متلک های ملایم سکسی میداد که.

تقریبا همیشه با جواب تند من هم همراه بود هرچند فکر کردن بهشون بعدا باعث حشری شدن من میشد تا این حد که توی تخیلاتم به سکس باهاش فکر میکردم اما کاملا شک داشتم این تخیلات شکل واقعی به خودش بگیره.

قضیه من با فرزاد در آخرین زنگ ورزش اتفاق افتاد. دبیرستان ما بچه ها رو با سرویس میبرد به یک زمین فوتبال که گی ایرانی از اتفاق به خونه ما هم نزدیک بود. به دلیل همین نزدیکی خونه و همینطور به خاطر اینکه ساعت.

ورزش زنگ آخر بود من معمولا با بچه های دیگه با سرویس به مدرسه بر نمیگشتم و خودم پیاده به خونه بر میگشتم آخرین جلسه ورزش (که آخرین روز سال تحصیلی هم بود و معلم امتحان گرفت) این حالتهای فرزاد نسبت به من خیلی شدیدتر شده بود.

در کل مدت کلاس شدیدا شهوتی به کون من نگاه میکرد. چند باری نگاههاش رو با اخم جواب دادم ولی اواخر زنگ همون حس درون وجودم باعث شد دل رو به دریا بزنم و با نگاهم به قول معروف چراغ.

سبز رو بهش نشون بدم. بعد از زنگ و در شرایطی که بقیه بچه ها با سرویس رفته بودند من در رختکن مشغول عوض گی ایرانی کردن لباس بودم. شرت ورزشی خودم رو در آوردم و همینطور که مایو و پیراهن.

ورزشیم تنم بود یک دفعه فرزاد (که منتظر من مونده بود) وارد رختکن شد. بدون اینکه کوچکترین چیزی بگه نگاه پر از شهوتی به من کرد، کنار من ایستاد و در یک لحظه دستش رو از جلو کرد توی.

مایو مشکی رنگ من و کیرم و تخمهام رو گرفت توی دستش و شروع کرد به مالیدن. من کاملا خشکم زده بود (هم از لذت، هم شوک). من نه تنها کوچکترین حرکتی نکردم که ناخواسته آهههههه بلندی.

کشیدم و در کسری از ثانیه کیرم بیشتر از هر موقعی شق کرد. فرزاد هم همینطور که در عرض من ایستاده بود دست گی ایرانی دیگرش رو کرد از عقب توی شرتم و همزمان کیر و کون من رو.

میمالید و نوک انگشتش رو به سوراخ کونم فشار میداد. به جرات میتونم بگم همچین لذت و بیشتر از اون.

هیجانی رو تا اون لحظه نچشیده بودم.

شبها باخیال اینکه تو بغل یه مرد میانسال لم دادمو اون نوازشم مکینه جق میزدم گی ایرانی

نزدیک یک سال شروع کرده بودم به بدنسازی رفتن و همش رو شکم وکون و رون کار میکردم گی ایرانی و خدایی چیز ردیفی شده بودم اما چاق و گوشتی نبودم.

رو نیمکت نشسته بودم و ژستم مثل جنده ها بود و مردای سن بالا که که میگذشتن اینقدر به بدنشون نگاه میکردم تا از تیررسم خارج می شدن وزمان از دستم میرفت و وقتی کنارمو نگاه کردم دیدم یه مرد حدود ۴۵ گی ایرانی.

سلام. این یک داستان گی واقعی هست. لطفا اگر علاقه ندارید نخوانید اسم من پارسا هست. در حال حاضر 24 سال دارم ولی داستانی که تعریف میکنم مربوط به 17 سالگی من هست. بلندی قد من 175 و تا حدودی تو پر هستم.

اما چیزی که همیشه باعث میشده توجه پسرها بیشتر بهم جلب بشه کون بیش از حد گرد و قلمبه و بدن گی ایرانی کم مو و با فرم کمی زنانه من بوده. همیشه و خصوصا در دوران راهنمایی و دبیرستان نگاه متفاوت .

همکلاسی ها و بعضا معلمها به خودم رو حس میکردم، اما این نگاهها به دلیل اخلاق تند من هیچوقت شکل جدی به خودش نگرفت تا سال سوم دبیرستان که پایینتر توضیح میدم. گرایش جنسی من تقریبا بای سکژوال هست.

به این معنا که هم با دختر ها حال میکنم هم بعضا با پسرها و واقعا از هر دو هم لذت میبرم. در سالهای دبیرستان خصوصا من میل همجسبازیم کمی بیشتر از یک کنجکاوی بود وبا اقلام مختف آزمایشات عجیب و غریبی روی خودم انجام میدادم

سال سوم من به دلیل دعوا با یکی از معلمها در سال دوم و پیرو اون نمره پایین انضباط مجبور به تغییر مدرسه به یکی از دبیرستانهای داغون پایین شهر شدم. چیزی که در دبیرستان جدید بیشتر از همه برای من جلب توجه.

میکرد موج زدن میل جنسی میون همکلاسی ها بود. اما با این همه (همونطور که همه پسرها میدونن) گی ایرانی اکثریت حرفهای سکسی پسر دبیرستانی ها بلوفی بیش نیست. درمیون تمام اینها ولی پسری بود .

به نام فرزاد که کاملا میشد حس کرد از لحاظ جنسی واقعا فعال بود و اونطور که همه میگفتند گرایشات گی شدیدی هم داشت در این حد چند تا از سال پایینی ها ر گی ایرانی.

و کرده بود و فیلمش رو هم به چندتایی از بچه ها نشون داده بود.

سکس افغانی iranian porn سکس با دختر داستان شهوانی کون بزرگ سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی سکسی ماساژ شهوتسرا اموزش سکس کون تپل سکس مادر

Iranian fem boy first time

گی ایرانی

کردن کون

One thought on “گی ایرانی صدای برخورد کیر مرطوبش با کونم هردومونو به مرز جنون

  1. Pingback: سکس فارسی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *