کون تنگ جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده هی لاشو وا میکرد عمدا لنگاشو میداد بالا

کون تنگ کیر کلفت و کون تنگ

کون تنگ تابستون بودعروسی دعوت بودیم,من یه خاله دارم که 10 سالی ازم بزرگتر هستش اسمش منیژه هست دختر خیلی شوخ وشیطون بدن فوق العاده سکسی کون گنده ای داره که هرکی.

تو خیابون ببینه سیخ میکنه من تا جایی که میتونستم هرجا کونشو دید میزدم ویک دختر عمه طلاق گرفته که هم سن خالم هست اسمش فریبا ست اونم کس ناجوریه واسه خودش کس وکون .

محشریه اونم کون گندس کون تنگ.عروسی تموم شده بود فردا ظهرش من دیدم همه توی ایوون خونه نشستن خانوما ودور وبر منیژه جمع شدن نگو کون گنده خانوم پاش پیچ خورده و ورم کرده.

زن همسایه گفت کار کار اقا کریم هست طرف یه مرد حدودا 48 ساله بود قبلا دیده بودمش یه مرد هیکلی که به شکسته بند معروف بود دستهای گپ وگنده ای داشت, ظاهرا این کریم اقا دنبال .

کس کون فریبا بوده مدتها حالا کرده بودش یا نه خدا عالمه اما من میدونستم که چشمش دنبال فریبا هست . عموم مار وبا ماشین رسوند در خونه کریم اقا وخودش برگشت قضیه رو بهش گفتیم.

اونم تا چشمش به فریبا افتاد کیرش تپیدن گرفتو شوروع کرد کس لیسی وتعارف ومنیژه هم که کس تر از فریبا طرف خرکیف کرد,خلاصه رفت مقداری روغن ولوازم ومواد مالیدنی واسه پای.

منیژه اورد و به منیژه گفت تکیه بده به دیواز و پاهاتو دراز کن منیژه هم همین کار روکرد مچ پاشو گرفت تو دستاشو شروع کرد مالیدن وپیچ دادن منیژه مث مار به خودش می پیچید وبد.

جوری ناله میکرد لاشی طوری الخ واوخ میکرد انگار دارن میکننش .وای توروخدا اخ یواشتر وای دردم میاد .با اون صدای نازش طوری ناله میکرد که منم کیرم نیم خیز شده بود اقا .

توی یه لحظه دیدم منیژه از درد پاهاشو جمع کرده و واون کون گنده وکس تپلش قشنگ زیر شلوار تنگش خودنمایی کون تنگ میکنه وکریم اقام قشنگ چسبیده به رونهای منیژه همینجور.

که پاشو غلت میداد اونم خودشو جمع میکرد و کون گندش قشنگ میچسبید به پاهای کریم فریبا هم میخندید وهی چیزایی در گوش منیژه میگفت من احساس کردم عمدا.

اینطوری ناله میکنه و کونشو داده طرف کریم که کریمو شهوتی کنه کریم ول کن نبود.

هی لاشو وا میکرد عمدا لنگاشو میداد بالا کون تنگ

همه جای پای منیژع رو میمالید ساق وزانو وهمه جارو وعمدا لنگاشو میداد بالا قشنگ چاک کس منیژه وخط شورتشو من میتونستم ببینم کون گندش پهن شده بود روی زمین وکریم.

هم هی لاشو وا میکرد وقتی پاهاشو بالا پایین میکرد بعد چند تا عقب جلو وررفتن کریم گفت که جا افتاد استخون پات در رفته بود درست شد منیژه هم ناله هاش قطع شد.

قرار شد که یه چسب شکسته بندی بخریم وببریم کریم واسش ببنده .فریبا ومنیژه تو اتاقن دارن میگن ومیخندن متوجه حضور من نشدن منم گوش کون تنگ وایسادم ببینم قضیه چیه که منیژه.

میگفت بی شرف خیلی هیز بود فریبا فهمیدی چکار میکرد فریبا گفت چطور میگفت کریم اقا یجوری که رضا وتو نبینید قشنگ منو میمالید دوسه بار دستشو برد کونمو مالید اول فکر کردم .

تصادفی دستش خورد ولی یبار که پامو گرفت بالا قشنگ اونجاشو چسبوند زیز کونم سفتیشو حس کردم .فریبا گفت جدی میگی گفت اره بخدا فریبا میترسم دیگه بریم پیشش دستاش پشمالو.

سینه شو عمدا باز گذاشته بود اخر کارم اومدم پاامو جمع کنم وسط پاهامو یه فشار داد رنگم پرید کون تنگ.من جرات نمیکنم برم دیگه یوقت بلایی سرمو بیاره فریبا گفت نه بابا نترس.

دوتایی میریم رضام میبریم بزار پاتو درست کنه حالا یکمم بماله کونتو عیب نداره بعدشم دوتایی خندیدن .من و منیژه رو عموم رسوند خونه کریم کون تنگ, گفت تکیه بده پاهاتو.

دراز کن منیژه هم همین کار رو کرد اما چادرشو هی میکشید وسط پاهاش شروع کرد دوباره پاهای منیژه رومالیدن معلوم بود کس کش دیگه داره میماله منیژه یکم شاکی شد که بسه.

اقا کریم اما ول کن نبود منم بدم نمیومد این صحنه ها رو ببینم به هر بهونه ای ازشون دور میشدمو دید میزدم تا من میرفتم اتاق بغل یا اشپرخونه میدیدم که صدای منیژه بلند میشه که.

عه اقا کریم بسه توروخدا کریم چشماش قرمز شده بود وبا دستهای گندش رون ودنبه منیژه رو میمالید.

بالاخره تو هم کون دادی

چسبو انداخت روی پای منیژه اما باز میمالیدش منم به هوای دستشویی رفتم از اتاق بیرون و گوش وایسادم چشمتون روز بد نبینه دیدم یه صدای جیغ کوچیکی اومد یواشکی نگاه کردم دیدم کریم کس خوری.

مثل پلنگ شورت وشلوار منیژه رو کشیه پایینو چسبیده وسط رون منیزه شلوارشو کشید پایینو کیرشو درالورد منیژه گفت کریکم اقا بخدا جیغ میزنم رضا رضا منم مثلا نیستم کریم گفت منیژه خانوم.

اروم باش زود تموم میشه من داغ داغم تا نکنمت نمیزارم بری خلاصه پاهای منیژه رفت بالا وکریم نشست وسط پاهاش که چنان نعره وجیغی رفت اسمون که گفتم محل الان جمع میشن کس کش.

بدون مقدمه کون تنگ کرد تو کونش بد بختو در دهنشو گرفته بود وفقط لنگهای منیژه معلوم بود زیر اون هیکل گدنه که تکون میخورد هفت هشت باری عقب جلو کرد و صدای گوز منیژه نشون.

داد که بعععله کون فتح شده همون لحظه هم انگار کریم خالی کرد تو کونشو کشید بیرون شلوار منیژه رو بزور پوشید براش من رفتم تو دیدم منیژه مثل مرغ سرکنده غلط میخوره کف اتاقو ناله.

میکنه گفتم چی شد کریم گفت جاش انداختم درد داره منیژه دستش به کمرش بود وناله میزد خلاصه بلندش کردمو عموم اومد سوارش کردیم رفتیم خونه مث جنازه افتاد روتخت اخر شب بود.

فریبا رفت تو اتاقش گفت چی شد ه منیژه قشنگ جمله منیژه هنوز تو گوشمه گفت دیوث کونمو پاره  کون تنگکرد فریبا .چنان زور گذاشت پشت کیرش که تا ته روده هام رفت فریبا میخندید.

و بهش گفت بالاخره تو هم کون دادیا .گفت وای فریبا خیلی درد داره. فریبا گفت غصه نخور تا حالا ده دفعه کون منو جر داده این کریم بعدشم دوتایی خندیدن اما تا صبح منیژه ناله میکرد کون تنگ.

دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی سکس فارسی سکس افغانی سکس با دختر داستان شهوانی سکس تایلندی sex irani

کون تنگ جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده هی لاشو وا میکرد عمدا لنگاشو میداد بالا
کون تنگ جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده هی لاشو وا میکرد عمدا لنگاشو میداد بالا

آنال, پورن ویدئو,ساک زنی, سبزه, سکس مقعدی, کردن از کون, کیر خوری, کیر شق, کیر کلفت, کیر مالی, ممه کوچیک
CUM4K Swapping HOLES! OVERFLOWING MULTIPLE creampies
hardcore,blowjob,brunette,toys,smalltits,big-cock,big-dick,small-tits,4k,maya-bijou
x video downloader

5 thoughts on “کون تنگ جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده هی لاشو وا میکرد عمدا لنگاشو میداد بالا

  1. Pingback: سکس ژاپنی
  2. Pingback: س کس
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *