فیلم سکس خارجی خانه دار من یک الاغ بزرگ لاتین دارد که

فیلم سکس خارجی خانه دار من یک الاغ بزرگ لاتین دارد که مرا به حرکت در می آورد

فیلم سکس خارجی الکساندرا سیوروسکیا صبح ساعت10 بیدار شدم دیدم 1سکوتی تو خونه است که انگار همه مردن پسر داییم نبود صداشون کردم ببینم کسی هس تو خونه که 1 باره چشتون روز بد نبینه دیدم زندایی.

با1 تیپ بیا منو بکن که اصلا انتظارشو نداشتم تو 4چوب در ظاهر شد با 1تاپ حلقه ای مشکی و 1دامن کوته تابالا زانو و جورابای شیشه ای نا مچ پا منو میگی خشکم زد گف سلا صبح بخیر منم سلا م کردم گفتم بچه ها کجان دایی کجاست گفت دایی.

سرکاره دختر داییتم رفته دانشگاه پسر دایتم رفته بهداری تا کارهای رفتن به خدمتشو درس کنه گفتم شما چرا نرفتی سرکارتون اخه زن دایی من بوتیک داره گف حسش نبود دانلود فیلم سکس.

گف پاشو صورتتو بشور بیا صبحونه منم که کیرم باز شده بود فیلم سکس خارجی موشک گفتم باشه شما برین من میام رفتو منم کیرمو جابه جا کردم رفتم تو دستشویی 1 جلق اساسی زدم اخه تیپی که زن دایی.

زده بود تیپ مورد علاقه من بود امدم بیرون رفتم سر سفره زنداییم امد رو به روم نشست جوری نشست که دامنش رفت تابالای رانش که1 وقت دیدم شورت نداره و1ذرده از کوسش ملوم بو د به بالا تنش نگا کردم دیدم انگار سوتین هم نداره خلاصه مشغول خوردن بودم که.

خودشو طوری جا به جا کرد که بیشتر کسش دیده بشه منم خیره شده بودم به کسشکه فیلم سکس خارجی گفت به چی نگا میکنی گفتم هیچی داشتم مونده بودم چی بگم که گفتم زن دایی چیه امروز تیپ زدی گف هیچی.

همینجوری خلاصه صبحونه تموم شد سفره جم شد رفتم تو اتاق که لباس عوض کنم برم خونمون تا شلوارمو کشیدم پایین وداشتم با کیرم ور میرفتم کیرمم.

سیخ شده بو د که 1 باره دیدم در باز شد وزن دایی امد تو تامنو تو اون حالت دید 1 لبخندی زد و گفت چیه دیشب کم خوش گذروندی که حالا داری جلق میزنی یا واسه کوس کون من داری جلق میزنی تا امدم چیزی بگم امد نزدیک ومنم که کیرمو .

کره بودم تو شرتم دستشو کرد توشرتم و باکیرمو میمالید منم در همین حین یاد دیشب و سایه پشت در افتادم دیگه شکم به یقین تبدیل شد فیلم سکس خارجی که بله زندایی دیشب همه چیزو فهمیده البته خودش بعدا گفت که داشته میرفته توالت که متوجه منو دخترش شده..

خلاصه همینطور که داشت کیرمو میمالید منم خودموزدم به پر رویی و شروع

کردم به لب گرفتن همینجوری لب میگرفتیم که درازش کردم رو زمین و روش خوابیدم با دستام سینه هاشو میمالیدم و با کیرم از تو شرت به کسش میمالیدم در همین حین 1 باره گف 1 خواهش دیگه با دخترم سکس نکن خواهش منم الکی.

بخاطر اینکه ناراحت نشه گفتم چشم قول میدم اونم گف در عوض هروقت خواسی بیا مغازه من بریم طبقه بالاتو انباری v هر کار خواسی بکن گفتم نوکرتم هستم زن دایی عزیز سکس ایرانی جدید………

بهش گفتم بخورش گف بشرطی که تو هم بخوری گفتم اینم تو دیشب از دخترت یاد گرفتی خندید و گفت اره.

بلندش کردم لباساشو در اوردم خودمم لخت شدم 69 شدیم فیلم سکس خارجی من رفتم زیرش و اون امد روم و کیرمو کرد تو دهنش جوری میخورد و میک میزد که یاد دخترش افتادم با خودم گفتم الحق دخترت به خودت.

رفته منم واسش سنگ تموم گذاشتم جوری کوس گشادشو میخوردم که همونجا 2بار ارضا شد اما ابی ازش نیامد بیرون خودش میگف من همیشه اینطوری ارضا میشم و ابم نمیاد بیرون با خودم گفتم این چه مدلشه…..

خلاصه بلند شد وخودش نشست رو کیرم انقد گشاد بود که انگار فیلم سکس خارجی نه انگار بعد چن دقیقه گف چرا ابت نمیاد گفتم اخه خیلی گشاده نمیتونم حس بگیرم.

گفتم کون میخوام گفت نه گفتم چرا؟ گف درد داره گفتم اولش درد داره اما بعدش عادت میکنی گف نه من به داییت ندادم گفتم بازم گلی به جمال دخترت قول1 کون خشکو خال رو واسه بعدا بهم داد اونم که خواس کم نیاره گف.

باشه فقط اروم باشه گفتم خیالت تخت تو فقط به شکم بخواب 1 بالشم دادم زیر شکمش از رو میز ارایش 1کرم.

برداشتم و شروع کردم به مالیدن سوراخش کم کم انگشتامو کردم تو کونش اولش جیغ میزد اما بعدش جیغها تبدیل شد به اوییییییییی و اوففففففففففف و جونننننننننن حسابی که دیدم.

سوراخش باز شده گفتم بزارم توش گف بزار توش مردممممممممم میخوام اون کیرتو با کونم قورت بدم منم نامردی نکردم کیرمو خشک جا کردم توش که 1 جیغی زد فیلم سکس خارجی که فکر کنم داییم تو سرکارش صدای زنشو شنید گفت بکش بیرون.

جر خوردم بکش بیرون پاره شدم اما من گوشم به این حرفلا بدهکار.

نبود اروم اروم شرو کرم به تلمبه زدن کم کم اروم شد و داش حال میکرد همش میگفت تخماتم بکن توش کونمو پاره کن توتاحالا کجابودی از این به بعد این کیر ماله منه بعده چن 5دقیقه دیدم ابم داره میاد منم تندترش کردم ابمو با فشارتوش خالی کردم و افتادم روش.

بعدش با هم رفتیم حموم 1 دس دیگه از عقب جلو کردمش بعد امدیم بیرون زندایی گف الان فیلم سکس خارجی دیگه ظهره وایستا ناهار بخور بعدبرو منم گفتم باشه ساعت 2 ناهار حاضرشد همه امدن سر سفره1 نگاه به زندایی و دخترش کردن اصلا باورم نمیشد؟

کس شعر بود مگه همچین کاری میشه اون زن دوتا بچه داره هم سن اون یعنی زن50ساله رو می کردی خاک توسرت الکساندرا سیوروسکیا.

خیلی باحال بود شما این شانس هارو از کجا میارید چرا واسه ما از این اتفاق ها نمی افته به هر حال دمت گرم باحال بود فلم سکس افغانی.

آخه کیرم تو اون کله کیریت بره از صبح تا ظهر مثل خروس میکردی و جلق میزدی فیلم سکس خارجی و ضرتی هم ارضا میشدی ولی تو داستان تخمیت که همش هم دروغه یه جوری عنوان کردی که کمرتم سفته .

بهر حال کیرم تو مغز کیریت بره با این دروغ خایه مانندت ایول دمت گرم خیلی باحال بود: به قوله دوستمون از کجا این شانسارو میارین وجدانا من تاحالا نکردمولی خیلی دوس دارم فیلم سکس خارجی حتی برای یه بارم شده تجربش.

کنم به هر حال خوش به حالت همیشه برو بکونشون عوض ماهم بکن خوش بگذره.

کیرم تو کسه ننه خالی بندد ولی باحال بود ایول بازم مادرتو گایدم از اسمم پیداست .

من دقیقا یه فیلم ایرانی با همین شرایط دیدم اینقدر کس نگو خره همه مسخره ات میکنن اگه خواستی بر به سایت های سکسی تا فیلمو ببینی.

دفعه آخرت باشه که فیلم مبینی بی جمبه اینم خوب بود منو پسرمم میکنه حال میده جرمم میده دمش گرم فیلم سکس خارجی لعنتی الان من حوصله دارم برم حموم.میگم نوبت به دوست پسر دختر داییت فک نکنم اصن بدی..اینقد عالی بود ابم اومد ههههه.

دمت گرم شوهر و پسرش روهم می گاییدی دست می شد.

بعدها هم زن دایمو میو میکردم هم دخترشو البته به دخترش گفتم مادرتو کردم باورش نمیشد وقتی همه کاجرارو گفتم واسش فیلم سکس خارجی خندش گرف منم بهش گفتم از اون مادر باید همچین کوسی عمل بیاد telugu sexy video.

فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید زازی اسکایم سکس سیاه داستان سکسی سکس پاکستانی سکس دختر ایرانی

zazie skymm anal My Housekeeper’s Got A Latin Big Ass That Drives Me Loco, Man Alexandra Sivroskya

4 thoughts on “فیلم سکس خارجی خانه دار من یک الاغ بزرگ لاتین دارد که

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *