سکس گروپ فیلم کس بلوند پیر انگشت کردن کوس دختر جوان در ساحل

سکس گروپ فیلم کس بلوند پیر انگشت کردن کوس دختر جوان در ساحل

سکس گروپ فیلم از اول با دخترای جوون و هم سن و سال خودم زیاد میونه ای نداشتم و برعکس از هم صحبتی و رابطه با خانومای سی تا چهل سال به شدت لذت میبردم با مانی از همون اول رفیق شدم یه بچه پولداره خوشگل که فقط واسه دختر بازی اومده بود دانشگاه.

یهو مامانش از طبقه بالا اومد پایین یه خانوم بلوند با لنزای سبز و سینه ها و بدنه تو پر و موهای به شدت بلوند,اون روز من حتی یه کلمه هم تا وقتی که ازم چیزی نمیپرسیدن نمیتونستم حرف بزنم وقتی پاشدیم بریم سکس در خواب.

مامانش با دخترا روبوسی کرد و با پسرا هم دست داد تا نوبت من رسید که اومد طرفم دستمو گرفت وبوسم کرد واسم عجیب بود که چرا با همه سکس گروپ پسرا فقط دست داد و فقط با من روبوسی کرد.

صبش باید زود بیدار میشدم که برم بنزین بزنم بچه ها رو بردارم که بریم ویلای دایی مانی .تمام شبو فقط داشتم به مامانه مانی فکر میکردم . صب شد و رفتم بچه ها رو سوار کردم و با دو تا ماشین رفیتم.

رسیدیم ویلا وسایلا رو خالی کردیم و قرار شد بچه ها ویلا رو مرتب کنن منم برم سیگار و ابمیوه و مزه واسه مشروب بخرم سوار شدم فیلم سکس گروپ. گوشیم زنگ خورد شماره هایی که اسمشون گروپ سکس.

رو سیو نکردمو هیچوقت جواب نمیدم دیدم دوباره زنگ زد گوشی رو گذاشتم رو سایلنت رفتم خرید کردم اومدم دیدم بازم چند تا میس کال با یه مسیج اومده مسیجو سکس گروپ وا کردم دیدم نوشته سلام سهیل خان هانیه.

هستم مامانه مانی تا مسیجو خوندم بهش زنگ زدم گفتم سلام هاینه خانوم ببخشید گوشی تو ماشین بود منم با بچه ها نیستم اومدم خرید اگه با مانی کار دارید نیم ساعت دیگه من میرم ویلا میگم زنگ بزنه .

بهتون یهو دیدم برگشت گفت نه عسلم اگه با مانی کار داشتم که به موبایلش زنگ میردم سکس گروپ دیروز شمارتو از مانی گرفتم واسه احتیاط ولی با خوده خودت کار دارم!

میخاره و واسه کیر اومده فیلم سکسی گروپ

گفت الان که با بچه ها رفتی حال کنی به من نمیرسه که برگشتنی باهام در تماس باش باهات یه کاری دارم! گفت برو خوش باش ولی زیاده روی نکن که واسه کاره منم رمق داشته باشی فيلم سكس گروهي.

بعدش گفت به مانی نگو من بهت زنگ زدم بچم غیریتی میشه یه موقع! چند روز گذشته بود از برگشتنمون که دیدم شماره هانی ست زود گوشی رو برداشتم مثه دفه قبل بازم عجیب حرف میزد گفت .

هم زنگ زدم حالتو بپرسم هم اینکه باید باهات حرف بزنم قرار شد فرداش بریم سفره خونه دلم نمیخواست بهش دل بدم فیلم سکس گروپ. هر چقدر به ساعته چهار نزدیک تر میشد اضطرابم بیشتر میشد.

یهو دیدم از در اومد تو دستمو بلند کردم و بهش اشاره کردم یعنی یه تیپی زده بود که تا مردایی که با زن و دوست دختراشونم اومده بودن داشتن نگاش میکردن یه مانتو تا زیره کونش با یه شلواره استرجه.

کوتاه موهای بلوندشم ریخته بود بیرون و با یه ارایشه خلیجی خیلی خیلی غلیط فقط به چشما و لبای پروتزش نگا میکردم سکس گروپ. یهو دیدم از زیر میز صندلشو در اورده و پاشو مالید به پای من و با شهوت نگام .

میکرد دیگه مطمئن شدم که میخاره و واسه کیر اومده سوار ماشینش شدیم گفت کی هست خونتون امشب؟ گفتم من جدا زندگی میکنم گفت پس امشب منو مهمون میکنی؟ یه ماساژه مشتی به من میدی زیاد .

خوشحال نشو! بعدشم مثه جنده ها بلند بلند خندید. گف سهیل این که نمیشه برگشتم دیدم شلوارک مثه شلوار کردی شده واسش خیلی گشاده گفتم دیگه از این کوچیکتر ندارم گف پسره خوبی باش هیزی نکن بزار من شلوارمو در بیارم راحت بشینم!

کسمو جر بده ولی دست به کونم نزن فیلم سکس گروپ

گفتم باشه دراز بکشید ماساژتون بدم گفت نه اینجا بریم رو تختت اومد بلند شه سرش گیج رفت گرفتشم تو بغلم خودشو انداخت تو دستام سکس گروپ و گردنمو گرفت کشید سمت خودش و لباشو یهو قفل کرد تو لبام لباش به قدری گوشتی و خوش.

مزه بود که نمیتونم توصیفش کنم زبونمو کردم تو دهنشو همینطوری ازش لب میگرفتم بلندش کردم رو دستام همینطوری که لبامون به هم قفل شده بود بردمش تو اتاق گذاشتمش رو تخت فقط یه تاپ و شرت تنش.

بود زود شلوارکمو کندم و تی شرتمو در اوردم و خوابیدم روش به قدری داغ و نرم بود بدنش که احساس میکردم دارم خواب میبینم مثه یه فرشته بود پاهاشو گرفت بالا و شرتشو از پاش کشیدم بیرون وای یه کس سكس في الاماكن العامة.

گوشتی با یه سوراخ کونه ناز و جمع شده که یه عطره خیلی حشری کننده ازش میزد بیرون مثه وحشیا سرمو کردم لای پاش و کونشو دادم بالا و با زبونم کردم تو سوراخ کونش سکس گروپ که یهو گفت ایی میدونستم زود ابم میاد سریع رفتم اسپری .

زدم به کیرم و تو دستشویی با اب سرد شستم و برگشتم دیدم با انگشت داره چوجولشو میماله ذوباره پاهای گوشتیشو دادم بالا و شروع کردم با زبون کردن تو کس و کونش گفتم امشب تا صبح کس و کونتو یکی میکنم هانی گفت کسمو.

جر بده ولی تو رو خدا دست به کونم نزن نمیتونم راه برم نزاشتم دیگه حرف بزنه سریع لبامو رو لباش قفل کردمو سکس گروپ و با انگشت کردم تو کسش که همونجوری که لبای غنچش تو دهنم بود ناله میکرد و اخ اخ میگفت 69 شدیم.

طوری که اون زیر بود و من بالا کیرمو تا دسته میکردم تو دهنش تا میخورد به حلقش و یه اوق میزد در میاوردم و تو دهنش تلمبه میزدم و کسشو میخوردم و انگشتش میکردم بعدش بلند شدم از روش دیدم داره نفس نفس میزنه.

گفت دهنمو گاییدی یواش لنگاشو دادم بالا کیرمو تا اخر چپوندم تو کسش که یهو یه جیغه بلند زد و نفسش رفت و شروع کرد به اخ اخ کردن چنان با شدت و محکم تلمبه میزدم که احساس میکردم کسش داره پاره میشه کسش.

مثه سوراخ کون تنگ بود انگار نه انگار که یه زنه جا افتادست داشت زیرم جون میداد هم از شهوت هم از درد انقدر تو کسش تلمبه زدم که دیگه واسش عادی شد و پاهاشو دور کمرم قفل کرد و میگفت فیلم سکس گروپ .

جوون بکنتم من جندتم از این به بعد ماله خودتم انقدر بکنتم که پاره شم نتونم دیگه راه برم بکن بکنتم بییشتر تحریکم میکرد با حرفاش برش گردوندم و بالشتو از زیر سرش گذاشتم زیر شکمش گفت نه ترو خدا از کون نه سکس زن شوهر دار.

گفتم من کونتو تا پاره نکنم ولت نمیکنم گفت ترو خدا هر کاری میخوای بکن باهام فقط با کونم کاری نداشته باش به حرفاش گوش نکردم و سر کیرمو کردم تو سوراخش که یهو جیغ زد و شروع کرد به التماس.

سکس پورن
سکس با خواهر
ماساژ سکسی
سکس تایلند

سکس در ساحل سکس تایلندی ماساژ سکسی سکس با خواهرزن سکس فامیل ساک زن ساک زدن دختر سکسی سکس hd سکس محارم فیلم سکسی داستان سکس با مامان سکس کون گنده شیطون دات کام.

الکسیس تگزاس مامان دختره باکره سکس تینجره سکس با مشتری کس تنگ جنده خانوم کون تپل سفید فیلم سکسی خارجی ساک زدن سکس سارا جی اولین سکس دانلود فیلم سکسی سکسی قدیمی.

Mature Woman Fingering Pussy Of A Girl On The Beach kerala xnxx

Four sweet babes enjoyed one lucky cock

outdoor,blowjob,group,teens,babes,reality

سکس گروپ فیلم کس بلوند پیر انگشت کردن کوس دختر جوان در ساحل
سکس گروپ فیلم کس بلوند پیر انگشت کردن کوس دختر جوان در ساحل

کلیپ سکسی

5 thoughts on “سکس گروپ فیلم کس بلوند پیر انگشت کردن کوس دختر جوان در ساحل

  1. Pingback: بازی سکسی
  2. Pingback: فلم سکس
  3. Pingback: فیلمسکسی
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *