سکس چت به همه چیز دست می زند و حتی از سینه هایش شیر می گیرد

سکس چت به همه چیز دست می زند و حتی از سینه هایش شیر می گیرد

سکس چت از صبح زده بودم بیرون زیدم گیر داده بود برم پیشش اصلا حال نداشتم خداییش ولی میدونستم نرم میخواد قهر کنه ولی چاره ای نبود حتی پول زیادیم نداشتم مجبور بودم برم تا خونشون و ی گلی براش بخرم پولم در همین حد بود گفتم ولش کن میرم ولی عوضش اعصابم راحت راه افتادم رفتم خونشون و گل بهش دادم و بعد از تموم شدن کارام حدودا ظهر.

بود دیگه زدم بیرون قرار شد غروب بریم ی دوری بزنیم پولم خیلی کم بود در حد اتوبوس سکس چت ولی مسیرم اتوبوس خور نبود باید ی مسافتی رو پیاده میرفتم تا بتونم سوار اتوبوس شم گرمام سکس روسی.

کلافم کرده بود تشنه هم بودم افتاب وسط آسمون بود از گوشه خیابون میرفتم که ی ۲۰۶ بوق زد فک کردم ادرس میخواد ولی مسافر کش بود گفتم که پول ندارم بهش و رفت جلو همین طور که میرفتم جلو دیدم نگه داشته و دنده عقب .

گرفت ی پسر ۳۳ الی ۳۵ ساله بود گفت بیا سوار شو عب نداره دوباره تکرار کردم پول ندارم گفت بشین سکس چت ،نشستم کولر روشن کرد دمش گرم خنک شدم شرو کرد از گفتن وضعیت اقتصادی و فحش دادن کیرم توش همه چی گرون شده نمیشه زندگی کرد…

منم تایید میکردم زیاد از کیر استفاده میکرد تو جملاتش و برگشت گفت بچه کجام و چیکار میکنم از این سوالات فلم سکس.

کلیشه ای بگذریم یهو گفت کیرت گندس یا نه تا زانوت میشه گفتم نه مگه خرم انقد داشته باشم شروع کرد دست زدن نه خوبه کیرت برام میمالیدش از شلوار یکم حس خنک شدن بهم دست داد میخواستم پیاده شم گفتم سکس چت بیزحمت نگه دار کار دارم گفت ناراحت شدی گفتم خب چه کاریه شما کونی مگه کیرمو میمالی گفت نه گفت مگه تو بدت میاد یکی کیرتو بماله گفتم نه گفت.

پس بشین حرف نزن زد کنار ماشینو تقریبا خلوت بود ازم خواست کیرمو

در بیارم کیرمو کشیدم بیرن برام جق زد و میمالید خوشم میومد واقعا یکمی دست کیشید رو رونم و کونم گفت نرمی راضیم بودم خودمم سکس چت از کارش ازم خواست یکم بچرخیم تو خیابونا قبول کردم و رفتو دم ی ساختمون نگه داشت خونش انگار اونجا بود و منو برد بالا حرفی نزدم اصلا لختم کرد ی تخت گوشه اتاق بود گفت.

برم انجا دراز کشیدم کیرم رو میخورد خیلی کیف میداد هم جق میزد هم کیرمو میخورد یهو ۶۹ شد و گفت توم انجام بده کیرش گنده نبود ولی کلفت و گوشتی بود ۱۵ سانت داشت ولی نرم و گوشتی برش میخوردم چون من زیر.

بودم تو دهنم تلمبه میزدم و منم سعی میکردم کاری کنم کیف کنه کیرم که حسابی سفت شد انگشت کردنم شروع شد و قمبل کرد تا بکنمش سکس چت هر کاری کردم نشد کیرم بر تو سوراخش یا دردش میومد نمیزاشت تا این که.

نوبت اون شد حسابی میمالید بدنمو گردنمو جوری خورد حشری شده بودم دوست داشتم بکنتم سریع تر aunty xnxx.

اون گردنمو میخورد من خودمو بیشتر باز میکردم تا بتونه انگشتای بیشتری توم کنه اماده شده بودم رو کیرش ی کاندوم کشید و به شکم خوابیدم دو تا بالش گذاشت زیر کیرم کونم سکس چت امد بالا لپای کونمو براش باز کردم و اروم اروم فشار داد نمیرفت پاشد رفت وازلین مالید کونمو چرب کرد و اروم تو کونم تلمه میزد درد داشتم ولی کیرش دوست داشتم کلفت و نرم بود برم گردوند.

پاهامو باز کرد کیرشو کرد توم خوابید روم و گردنمو میخورد داشتم دیونه سکس چت میشدم واقعا نیم ساعت منو کرد و هیچی نگفتم بی اعتراض ابش که امد از روم پاشد به کیرم ی دست کوچیک کشیدم ابم پاشید جوری که انگار من داشتم میکردم شمارمو ازم گرفت بوسم کرد و منو رسوند و رفت .

سلام من امیر هستم این داستان برمیگردد به سه سال قبل موقعی که 17 سالم بیشتر نبود قدم متوسط چشمام مشکی پوستم سبزه و 55 کیلو وزنم سکس چت بخاطره ورزش (از 8 سالگی رزمی کار کردم )

اندام خوبی دارم. داستانم با فطمه دختر عمم ک دوسال از من کوچکتره.

ی دختر با 160 قدش چشماش زاغ و اندام منحصر ب فردی دارد. من خیلی اتفاقی با فاطمه در رابطه عاشقانه قرار سکس چت گرفتم ی روز توی مهمونی شمارم رو گرفت و بعد از چند وقت رابطه تلفنی و بوس و بغل عاشقش شدم.بگذریم اگ بخوام همش رو بگم خیلی طولانی میشد.

من بچه روستایی ام و شغلمون کشاورزیه.

یک روز تابستون بود ک داشتم زمین ها رو ابیاری میکردم ک دیدم فاطمه زنگ زد و گفت مامانم با بابات سکس چت رفتند دکتر و بیا اینجا کادو ولنتاینت رو بگیر منم رفتم زود اونجا در زدم در رو باز کرد و رفتم .

اونجا دیدم با یه تاب و ی دامن کوتاه ک رون ها خوشگلش پیدا بود در رو باز کرد دست دادیم و بوسش کردم و رفتم تو اتاقش و دوباره بغلش کردم همش سکس چت از روی علاقه بود چون واقعا عاشقش بودم.

بعد از کمی بوس و بغل سینه هاش رو گرفتم و یکم مالیدم سکس چت از روی لباس و خوردم دیدم چشماش رو بسته فهمیدم ک حشری شده منم فقط سینه هاش رو میخوردم. بعدش رفتم سراغ گردنش و یکم ک گذشت از زیر دامن و روی شرت کسش رو مالیدم و بهش گفتم میخوام کوصت رو ببینم گفت باشد. دامنش رو داد بالا و شورتش رو در اورد وای نمیدونید چی بود ی کوس باد کرده و نرم بود. سکس چت یکم کصش رو مالیدم و دستش رو گرفتم گذاشتم روی کیرم اونم شروع کر به مالیدنش خیلی حال داد

بعدش شلوارم رو در اوردم و و گفتم بخور ک گفت بدم میاد نمیخورم.

منم اسرار نکردم و دامن و تابش رو در اوردم و لختش کردم منم فقط شلوارم رو در اوردم و دوباره لب سکس چت هاش رو خوردم و خوابید رو زمین منم از بالا تا پایین ب غیر از کصش رو خوردم(چون از کص لیسی بدم میاد) دیم چشماش رو بسته و هیچی نمیگد گفتم فاطمه اماده ای گفت اره منم سکس چت حالت داگ استایلش کردم و کیرم رو گذاشتم دم سوراخ کونش بدون هیچ مقدمه ای فقط .

ی تف انداختم تا ته کیرم رو کردم تو کونش دیدم ی جیغ کشید سکس چت و گریه افتاد نگران شدم چون دوستش داشتم فکر ننمیکردم اینقدر اذیت بشد کیرم رو در اوردم و معذرت خواهی کردم و ارومش کردم یکم تف انداختم لای پاش و یکم هم سر کیرم و گذاشتم لای پاهاش جوری ک کیرم کشیده میشد به لبه های کصش منم بعد سکس چت از حدود ده دقیه کردن دیدم دارم ارضا میشم.

اومدم بالا و همه ابم رو خالی کردم لای کونش ولی سکس چت اون ارضا نشده بودم یکم کصش رو مالیدم دیدم ی اهی کشید و ارضا شد بعدش بلند شدیم یه لب ازش گرفتم و کادوم رو گرفتم و رفتم فیلم سکس ژاپنی.

خیلی دوستش داشتم ولی به یه دلایلی نرسیدم بهش حدود چند ماه پیش هم عقدش بود براش ارزوی خوشبختی میکنم ببخشید اگ بد سکس چت بود دفعه اول داستان مینویسم.

سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی سکس جدید سکس برازرس سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید

She touches everything and she even gets milk from her breasts sleeping xnxx
Hot Russian Blonde on Webcam