سکس فارسی سر رسیدن عمو و دیدن برادر زاده‌های خوشگل و لخت پس میخوای بوی گل بده

سکس فارسی بوی عرق میده!!!!اوف….ففف….بلند شو دختره پررو کثافت جنده گوه

سکس فارسی این حرف رو که زد دختر فاطمه که اسمش بیتا بود با جفت پا فشار داد روی صورت زنه بیچاره من و صورتش رو له کرد.بعد جوراباش رو دوباره کرد توی دهنه آیدا و با کف پاهاش میکوبوند توی صورتش.

این طرف نمیدونین داشتن با سمیرا چه کار میکردن!!!!!فاطمه داشت با گوشی فیلم میگرفت و دوتا خواهر شوهراش با کف پاهاشون صورت سمیرا رو خفه میکرد و زبونه سمیرا رو میمالوندن کف پاهاشون.

سمیرا هم عرق پاهاشون رو میخورد.من توی اتاق آبم اومد و ریخت توی شلوارم!!!!فاطمه از به سمیرا گفت:نگاه کن توی دوربین و از مزه کف پاهاشون بگو!سمیرا گفت:گوه نخور کثافت.

مزه عرق میده دیگه!!!!ولم کنین.گوه خوردم.فاطمه گفت:فعلا باید کف پا بخوری سکس فارسی.سمیرا هم میلیسید و میخورد و خواهرشوهرهای فاطمه هم.

ولی من بهش گفتم که کاملا آمادش کردی، تا تخ مات بکنش تو”. و اون هم دقیقا همین کار رو کرد. با یک حرکت کیر دراز و گنده خودش رو کوبید ته کون من. من داد پر از دردی کشیدم.

گفت درش بیارم دوباره بکنم؟ من هم جواب دادم آره. دوباره امتحان کرد و ایبار راحت تر رفت تو. کیرش رو رسما توی معده خودم حس میکردم. میسوخت ولی از فشار ماهیچه های کیرش به سوراخم لذت میبردم.

فرزاد شروع کرد به کردن کون سفید من. کل اتاق رو صدای آه و اوه ما دو تا سکس فارسی و همینطور صدای تق تق خوردن بدنش به در کونم پر کرده بود.فرزاد من رو برگردوند و روی کمر خوابیدم.

اینبار درست مثل اینکه داره کس میکنه من لای پاهام رو واسش باز کردم و اون توی کسم… ببخشید کونم تلمبه میزد. بعد از 2-3 دقیقه دوباره من رو برگردوند و به حالت سگی میکرد.

کونم که حسابی جا باز کرده بود از فرزاد خواستم کیرش رو در بیاره و هر دفعه محکم بکوبه توی کونم سکس فارسی. اون هم دقیقا همین کار رو کرد. محکم کیرش رو میکوبید ته کونم و من همزمان با کیرم جلق میزدم.

فرزاد به سکسی ترین شکل بهم گفت “آبت رو نیار کیر سفیدت رو کار دارم”. .من هم به همین دلیل سرعتم رو پایینتر آوردم. شاید 15-20 بار همین کار رو ادامه تا بعد زدن چند سیلی محکم به کون من آبش اومد و روی من ولو شد.

پاهامون بو میدن؟آخه 3 روزه دانشگاه کلاس بودیم و پاهامون سکس فارسی

دون جوراب توی کفش بودن حموم نرفتیم.سمیرا گفت:خیلی بو میدن!!!!مزه و بوی برنج ایرانی میدن!!!!!!این حرف و زد و همشون زدن زیر خنده.اون طرف هم آیدا داشت زیره پاهای.

چرکیو عرقی بیتا دختره فاطمه جون میداد.بیتا جوراباش رو از دهنه آیدا در آورد و برد سمت سمیرا و کرد توی دهنه سمیرا.بعد خواهر شوهرهای فاطمه بلند شدن و شلوارشون رو در آوردن!!!!!وای چه کون هایی داشتن.

کیرم باز سیخه سیخ بود!!!آیدا گفت میخوایین چه کار کنین؟فاطمه گفت:حالی ازتون بگیریم که مرغ های آسمون به حالتون گریه کنن!!!دیدم آیدا و سمیرا رو خوابوندن کنار هم و دو تا خواهرش شوهرهای کون گنده.

فاطمه نشستن روی صورت آیدا و سمیرا!!!!!آیدا که توی کون بزرگشون گیر کرده بود اصلا صورتش معلوم نبود و صداش توی کون بزرگش خفه میشد سکس فارسی.

که میخوای دوباره بکنی، که اون جواب دا د نه. من به صورت داگی دوباره نشستم. فرزاد رفت به صورت برعکس زیر من خوابید کیر همچنان شق من رو کرد توی دهنش و شروع کرد به ساک زدن.

من کاملا از خود بیخود شده بودم و آه ناله من دیگه رسما به داد تبدیل شده بود. بعد از چند لحظه من کیرم رو عقب جلو میکردم به صورتی که انگار داشتم دهن فرزاد رو میکردم.

زیاد طولی نکشید که آبم اومد (بهتره بگم منفجر شدم) و همش رو ریختم روی سینش. تا اون لحظه هیچ وقت چنین لذت کاملی رو حس نکرده بودم. من به یک پسر داده بودم و دهن همون پسر روهم کرده بودم.

کنارش چند دقیقه ای ولو شدم. بعدش اون بدون اینکه خودش رو تمیز کنه سیگاری روشن کرد و شروع کرد به کشیدن سکس فارسی. من هم مثل یه پسر خوب لباسم رو پوشیدم، نگاهی به هم کردیم و رفتم.

بعد از اون هم دیگه فرزاد رو ندیدم (سال بعد گفتن برگشته شهرستان). غیر از اون با دو نفر دیگه هم سکس گی داشتم. یکی در سربازی و دیگری هم در تایلند با یه غول نیجریه ای! شاید روزی در موردشون نوشتم.

در کل همونطور که گفتم “بای هستم”. زیبایی سکس با زنها رو دوست دارم و از اندامشون لذت میبرم ولی سکس گی برای من همیشه اوج دیوانگی بوده. دیوانه گی ای لذت بخش.

هم به زور داشت از کونش میخورد و صورتش خیسه عرقه کون بود سکس فارسی

میدنین به این میگن فتیش!!!!فتیش کون و کف پا!!!!خواهرشوهرهای گلم سمیرا رو بیشتر خفه کنید چون کف پاهاش رو خیلی به خورده من داد!!!!آیدا رو بدین به بیتا با همون عرق کف پاهاش خفه بشه.

خواهرشوهرهای فاطمه بلند شدن و کف پاهاشون رو روی صورت آیدا نگه داشتن و خفش کرد بعد گفتن بیتا حالا تو بیا سکس فارسی. بیتا دوباره نشست روی شکم آیدا.یکی از پاهاش رو گذاشت روی صورت.

آیدا و اون پاش رو کرد توی کفش که عرق کنه.سمیرا هم داشت از کون بزرگ و عرقی خواهرشوهرهای فاطمه میخورد و با التماس میگفت:اه……مزه شور میده……اوففففف.

بوی عرق و کون میده…..خواهش میکنم بسه.بسه سکس فارسی.بسه.فاطمه گفت.

میخواستم کمی حالش جا بیاد آخه من هنوز آبم نیومده بود (من از هیچ چیزی برای به تآخیر انداختن استفاده‬.

‫نمیکنم) کمی کنارش دراز کشیدم منو میبوسیدو با موهم بازی میکرد .آخیششش انگار خالی شدم.گفتم اونم چه‬.

خالی شدنی. تو چی؟ اینو با تعجب پرسید. گفتم حالا وقت زیاده . تو که دیرت نشده؟ ها؟ اگه دیر کنم بچه ها‬.

‫نگران میشن .دیدم ممکنه مرغ از قفس بپره شروع کردم به بازی با کسش . سکس فارسیمیگفت من بسمه اما من ادامه دادم‬.

‫باز شروع به خوردن کسش کردم تا دوباره لبه هاش پف کرد با دستمال کاغذی کیرمو پاک کردمو نشستم وسط‬.

‫پاهاش گذاشتم توش پاهاشو بالا بردم بازم اون آه کشیدنای قشنگشو شروع کرد . سکس فارسی کمرشو به سمت بالا میاورد‬.

‫منم همونجور که تلمبه میزدم دستمو بردم از زیر باسنشو گرفتم آوردم بالا کیرم تا اونجا که جا داشت رفته بود‬.

‫تو کسش کمرشو حرکت میداد و با کسش کیرمو میمکد داخل. دیگه داشتم دیونه میشدم اینبار با هم ارضا شدیم‬.

‫اونقدر اون لحظه تو اوج بودم که ازش سوآل نکردم که آبمو کجا بریزم اونم هیچی نگفت افتادیم تو بقل همدیگه‬.

‫و صورت همو بوسه بارون کردیم بعد از کمی استراحت ازش سکس فارسی قول گرفتم که بازم با هم سکس داشته باشیم اما‬.

‫اون شرط کرد که هر وقت موقعیتش مناسب باشه و ازم قول گرفت که مزاحمش نشم. منم با کمال میل قول دادم‬.

‫الان از اون روز ۲۰ روز میگذره چون بهش قول دادم ازش درخواست سکس نکردم و فقط چند بار با تلفن‬ ‫احوال پرسی کردیم‬ .

‫امید وارم که همه دوستان ایرادات سکس فارسی نوشتمو ببخشن چون تا بحال برای هیچ کس خاطره تعریف نکردم نوشتن‬ ‫که جای خود داره‬ .

گی ایرانی

کردن کون
سکس افغانی iranian porn سکس با دختر داستان شهوانی کون بزرگ سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی سکسی ماساژ شهوتسرا اموزش سکس کون تپل سکس مادر

iranian Muslim Hijab Girl Blowjob Fuck

سکس فارسی

5 thoughts on “سکس فارسی سر رسیدن عمو و دیدن برادر زاده‌های خوشگل و لخت پس میخوای بوی گل بده

  1. Pingback: کیر تو کس
  2. Pingback: برازرز
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *