سکس روسی مبل خواهر ناتنی بلوند که توسط برادر ناتنی لعنت شده است

سکس روسی مبل خواهر ناتنی بلوند روسی که توسط برادر ناتنی لعنت شده است

سکس روسی وقتی حسابی کیره رفت تو کون مهشید هر دو با هم شروع کردن به عقب جلو کردن و آخ و اوخ مهشید دوباره بلند شد و این بار معلوم بود که هم داره از کس دادن لذت میبره و هم کون دادن به اون کیر بزرگ براش عادی شده . تو همون حال که اون دو تا داشتن مهشید رو میکردن، اون دوتای دیگه هم سکس روسی رفتن جلو صورت مهشید و کیراشونو گرفتن جلو دهنش پایپر با آقای کریپ ملاقات می کند.

مهشید هم که حسابی حشرش بالا زده بود یکی درمیون برای این و برای اون یکی ساک میزد. بعد از چند دقیقه اونی که داشت مهشید رو از کون میکرد بلند شد و به اون یکی اشاره کرد سکس جدید ایرانی.

مهشید تا اومد بگه نه کیر اون یکی هم رفتتو کونش و باز هم تلمبه زدنا ادامه پیدا کرد. چند دقیقه تو همین حال گذشت تا اینکه اون یارو کیرشو از تو کون سکس روسی مهشید درآورد و مهشید هم آروم و با درد از رو کیر اون یکی بلند شد و به پشت دراز کشید رو تخت و گفت “حالا یکی یکی”.

اونا هم صف کشیدن و اولی رفت رو تخت و پاهای مهشیدو باز کرد و کیرشو گذاشت تو کسش و شروع کرد به تلمبه زدن و همینطور که رو مهشید دراز کشیده بود لبش رو میبوسید و با پستوناش بازی میکرد سکس با دختر خوشگل.

بعدش نوبت نفر بعد بود که اومد و پاهای مهشید رو تا اونجایی که میشد از هم باز کرد و خودش نشست لای پاهاش و نشسته کیرشو سکس روسی کرد تو کس مهشید و چند بار تلمبه زد ولی پاهای مهشید تا حدی از هم باز شده بود که من فکر کردم همین الانه که جر بخوره.

نفر بعدی برعکس پاهای مهشید رو کاملاً بست و با دست راستش سکس روسی جوری مچ پاهای مهشید رو به هم چسبوند و نگه داشت که کس مهشید از لای پاش زد بیرون. من از اونجا خوب نمیدیدم ولی میتونستم اون دو تا گوشت کوچیک رو که لاش یه شکاف خوشگل داره رو تصور کنم که از لای پای زنم زده بیرون.

تو همون حالت اون مرده کیرشو کرد تو کس مهشید و شروع کرد به گاییدن.

کمتر از یک دقیقهء بعدش نفر آخر اومد و پاهای مهشید رو گرفت و گذاشت پشت سرش جوری که کس و کونش قشنگ اومدن بالا و کیرشو با مهارت تمام کرد تو کس مهشید و چند بار تلمبه زد. بعد از اینکه اونم کارش تموم شد مهشید نشست رو تخت و گفت “ایوالله. کمراتون که خوب بود.

حالا ببینم آباتون چقدر داغه. قولی که داده بودین این بود که آباتونو نگه سکس روسی دارین و باهم بهم بدینش” سکس برازرس.

اونا هم سری تکون دادن و اومدن نزدیک تر و همه شون کیراشونو گرفتن تو دستاشون و شروع کردن به جق زدن جلو صورت زنم سکس روسی. همین طور که جق میزدن یکی شون گفت “مممم من داره میاد” و بلافاصله بعدش یکی دیگه شون گفت “منم” و آبش با فشار تمام زد بیرون و ریخت رو صورت مهشید.

مهشید چشماشو بست و دهنشو باز کرد. آب مرده بود که میرفت تو دهنش و اونم اول دهنشو میبست و بعد بلافاصله سکس روسی باز میکرد و یه قسمت از آب رو میداد بیرون. بعدش نفر بعد بود که سر مهشید رو آورد طرف خودش و همزمان با اون آب رفیقش هم اومد و هر دوتا با هم اونو خالی کردن رو صورت مهشید.

صورت مهشید پر شده بود از آب کیر این سه تا مرد که معلوم بود حسابی کار کشته هستن و کمر سفت سکس روسی. آب کیر بود که از صورت مهشید آویزون بود و میریخت رو پستوناش و رو تخت. نفر چهارم ولی آبش نمیومد و هر چقدر تلاش کرد نتونست کاری بکنه.

مهشید هم یه کم با دهن بهش کمک کرد ولی باز هم نیومد فیلم سکس خارجی.

این بود که مهشید گفت “معلومه تو زیاد هماهنگ نیستی. برو سراغ یه زن دیگه” و از رو تخت بلند شد و رفت تا شرتش رو از رو زمین سکس روسی برداره. همین که دولا شد تونستم برق نگاه اون مرده رو که هنوز ارضا نشده بود ببینم.

تا مهشید دولا شد اونم حمله کرد به مهشید و هولش داد رو به دیوار و مهشید و چسبوند به دیوار.

یکی شون گفت “ناصر چیکار داری میکنی؟” ولی اون جواب نداد و بلافاصله پای چپ مهشید رو داد بالا و کیرشو کرد تو کس مهشید. مهشید صورت پر از آب کیرش رو به دیوار بود و پستونای گنده اش چسبیده بودن به دیوار و پای چپش بالا بود و معلوم بود که داره حال میکنه.
مرده محکم و محکم تلمبه میزد و میگفت “نمیذارم همینطوری بری. فکر کردی. الان جرت میدم سکس روسی. الان میخوام این کس نازتو جر بدم.فهمیدی؟”

مهشید هم که حسابی حشری سکس روسی بود گفت “آره…آره…جرم بده…جوووون… تا حالا اینجوری کس نداده بودم….جوووون”

و تلمبه زدنای مرده هم تند تر و تند تر میشد و محکم تر و محکم تر جوری که جیغ مهشید بلند سکس روسی تر و بلند تر میشد تا جایی که یهو مرده سرعتش کم تر شد و بعد از چند تا تلمبهء آروم پای مهشید و ول کرد و کیرشو درآورد فلم سکس امریکایی.

فهمیدم که آبشو خالی کرده تو کس زنم. بعدش هم خودش رو کشید عقب ولی مهشید همونطور چسبیده به دیوار ایستاده بود و میشد ذره ذرهء لذت رو تو صورتش دید و من داشتم به لای پاش نگاه سکس روسی میکردم و میدیدم که آب کیر سفید مرد چهارم داره از توی کسش میاد بیرون و میریزه روی زمین…

سکس جدید ایرانی سکس کارتونی سکس جدید سکس برازرس سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید زازی اسکایم

Russian Blonde Stepsister Couch Fucked By Stepbrother xnxx milfs

5 thoughts on “سکس روسی مبل خواهر ناتنی بلوند که توسط برادر ناتنی لعنت شده است

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *