سکس حمام میلف حشری با پستونای گنده و کس آبدار چه کوسی داره این جنده جون

سکس حمام کیرشو چپوند تو دهنم

سکس حمام طبق عادتم رفته بودم آتلیه.من خودم قدم 168 هست و 58 کیلو وزنمه.عکاسم یه پسر 28 ساله ی جذابه که امکان نداره دختری وارد آتلیه اش بشه و عاشقش نشه.

اون روز در حین عکس گرفتن واسم تعریف کرد که به تازگی از دوست دخترش جدا شده و یک هفته ای میشه که سکس حمام نداشته.کلاً تنش میخارید.منم لباسایی که تنم بود نیمه سکسی بود و امکان.

نداشت پسری ببینتم و تحریک نشه.بعد از اینکه کارش تموم شد اومد نزدیک و زل زد تو چشمام…منم که به شدت حشری بودم دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرمو کردم تو گودی گردنش.

خوب بلد بودم که یه پسر چه جوری تحریک میشه.بعد از یکم دلبری ازش جدا شدم و رفتم رو کاناپه نشستم سکس در حمام .همینطور که میومد سمتم دکمه های پیرهنشو باز کرد و کامل درش آورد.

امیر: جونم حشریِ من.چند وقته ندادی؟؟ – مممم…دو هفته ای میشه.منم که فعلا تنهام ، میدونی که امیر آره جنده خانوووم میدونم.یادت که نرفته اون ارسلانِ کسکش دوست منه.

از ته دلم خندیدم و گفتم:خوبه که میدونی عوضی بود.سر و گوشش زیادی میجنبید.ببین امیرخان حالم بده سکس حمام .قراره حرف بزنی پاشم برم.میدونی که.

آرش منتظرِ یه اشاره ی منه که یه حال درست و حسابی بهم بده سکس در حمام امیر : نخیر ، مثل اینکه حسابی زده بالا.الان یه جوری جرت بدم که به گه خوردن بیفتی جنده خانووم.

از رو کاناپه بلندم کرد ، با ارامش تمام لباسامو در آور، موهامو دور دستش پیچید و بهم اشاره کرد بشینم جلو پاش.کیرش بزرگ بود حسابی و میدونستم با این بذاره تو کونم .

جر خوردنم 100%.با دست آزادش کمک کرد تا بتونم شلوارش رو در بیارم.حتی اجازه نداد شلوار کامل در بیاد.چنان کیرشو چپوند تو دهنم که تا ته حلقم رفت.

تا جایی که توان داشتم مک میزدم.کاملا لرزش پاهاش رو احساس میکردم.بلد بودم چه جوری ساک بزنم که طرفم نا نداشته باشه رو پاش بمونه.

10 دقیقه ای ساک زدم و بعد بهش گفتم میخوام بخوابم زمین امیر جنده خانووم اینجا من تصمیم میگیرم.پس فعلا خفه شو. بلندم کرد و منو جوری رو کاناپه قرار داد که رو زانوهام بودم و دستم به پشتی مبل بود.

میدونستم بی شرفتر از اون چیزیه که بخواد کیرشو چرب کنه.کونم رو باز کرد . سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم سکس حمام.

امیر ببین یه جوری جرت میدم به گه خوردن بیفتی.یه کاری میکنم که تا دو روز نتونی راه بری.حالا تو مهمونی واسه من کونتو قلمبه میکنی و میری آره.

میدونی چند وقته تو حسرت این کون تنگم نمیخواستم حرف بزنم تا از لرزش صدام به ترسم پی ببره.کیرش خیلی کلفت بود.میدونستم به حرفی که میزنه عمل میکنه.

اما قبل از اینکه جرم بده از جاش بلند شد و و از کنار دکور اتاق یه طناب آورد و دست و پامو بست.کثافت یه جوریم بست که هیچ رقمه نتونم تکون بخورم.

در کونم باز کرد سکس در حمام، کمرمو محکم گرفت و با یه فشار کیرشو کرد تو کسم.چنان جیغی کشیدم که خودم کر شدم چه برسه به اون امیر کسکشو .

کثاااااااااااااافت عوضی.جرم دادی سکس حمام .بکش بیرون اون کیر بی صاحابتووو.

بکش بیرون اون کیر بی صاحابتووو سکس در حمام

اول بگم لطفا فحش ندید فقط نظر … کسی که کس و کیر دیده فرق واقعیت و چرندو میفهمه خووووووب میخوام داستان اولین سکسمو براتون تعریف کنم که برمیگرده به دوران.

نوجوونیم اون موقع ۱۷ سالم بود تقریبا خب بذارین حال روز اون موقع هارو بگم خدایی خیلی دوست داشتم اولین تجربم لذت بخش باشه و بم حال بده و به طرف مقابلمم حال بده.

اینو یادتون نره همه چیز خودتون نیستین نصف لذت سکس حمام ارضا شدن طرفتونه خوب دور نشیم از موضوع من از اون موقع بدنسازی کار میکردم و بین بچه ریقو های ۱۷ ۱۸ساله خوشتیپ .

بودم خدایی قدمم ۱۸۵ بود یه دختر تقریبا ۱۹ ساله رو تو اکیپ مخ زدم اسمش رها بود نصف سال رو کویت بودن نصفشو ایران شهرو نمیگم رهامون خیلی آمار میداد حالا از رها بگم تقریبا ۱۸ سالش بود.

یکم تپل سفید چشم ابرو مشکی وحشتناک وحشی جوری که زل میزد تو چشمام ضربان قلبم بالا میرفت سینه های بزرگ خلاصه یه روز قرار گذاشتم تنهایی باهاش و رفتیم بیرون.

روز اول دستشو گرفتم اون هم معلوم بود ازم خوشش اومده کامل بوی عطرش دیوونم سکس حمام میکرد از همون اول خلاصه بعد از چند تا قرار و چند تا لب ساده خونه خالی شد و گفتم.

یه تیر تو تاریکی میندازم خوب تجربه نداشتم اونم یکم فکر کردو بعد گفت باشه آدرس بده خلاصه تو کونم عروسی شدو آدرسو دادم رفتم سوپری ۲ تا هایپ خریدم و تنباکو.

قلیون بگذریم که ۱۰ تا دتروخونه رفتم روم نمیشد از دخترا کاندوم بخرم … خلاصه رها اومد یکم کس گفتیم منم از ترس پدرم اینا و این که نکنه نخواد باهام سکس حمام کنه.

و کلی فکرای کس کس و شعر دیگه کلی استرس داشتم ولی باز کنارش شروع کردم بین حرفام دستمو کردم تو موهای امیر چیه جنده خانوووم هنوز تو نرفته که.

یادت که نرفته هم کیرم هم کون تو خشکه خشکه.طول میکشه تا دسته بیل من اون تو جا بشه.خیالت راحت.حالا حالاها باید التماس منو بکنی.جنده ی عوضی.

جنده اون دوست دختر هرجائیتو.آخ…بمیری امیر تا زمین سکس حمام از وجود نحست پاک بشه.بکش بیرون رواااااااااااانی.

چه کوسی داره این جنده جوووون

امیر : الناز واسه 5 دقیقه خفه شووو.صدا بشنوم خودت میدونی. با دندونام پشتی کاناپه رو گاز گرفتم تا جیغ نزنم.وقتی کیرشو درآورد انگار زندگی رو بهم دادن.

لعنتی بدجوری می سوخت.میدونستم هر حرفی بزنه بهش عمل میکنه سکس حمام.از اون دوست دخترِ جنده اش شنیده بودم سکس در حمام.اما باور نمیکردم.دوباره کمرمو محکم گرفت و با تمام توانش فشار داد تو.

داشتم میمردم اما کاناپه رو محکم با دندونام فشار دادم تا صدای جیغم نیاد بیرون.ی چند لحظه کیرشو اون تو نگه داشت و بعد شروع کرد به تلمبه زدن. امیر:چه کوسی داره این النازِ جنده.

جوووونم.لعنتی آدمو میبره فضا. – آخ…امیییییررررررر…بسه کثافت.دارم میمیرم امیر : آخ جووونم..درد داری نه سکس حمام درد داره دیگه الی خانوووم..فکر کردی همه مثل اون ارسلان.

ملایم و اروم رفتار میکنن نه؟؟؟نه خانووووم.حالام درد بکش. اونقدر درد داشتم که نمیدونستم چقدر زمان گذشته و امیر داره تلمبه میزنه.صدای دادشو که شنیدم فهمیدم داره ارضا میشه سکس در حمام.

اونقدر خوشحال شدم که درد از یادم رفت.موهامو گرفت تو دستاشو و شروع کرد داد کشیدن امیر آیییییییییییییی کثااااااافتِ جنده.آخ عجب چیزیه اوووف .

سوووختم…چه داغ بووود.اووف امیر مرسی النازم مرسی از دستش عصبانی بودم سکس حمام.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:زود دستمو باز کن.

صداتم نشنوم به هیچ عنوان.زود باش سکس در حمام . دست و پامو باز کرد و رفت خودشو بشوره.از جام نمیتونستم بلند شم.

میدونیستم حالا حالاها درد خواهم داشت.چون سوراخ کوونم خیلی تنگه.به سختی لباسم رو پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون.بدون هیچ حرفی امیر رو نگاه کردم و اومدم بیرون.

بعد از اون روز چند بار دیگه باهاش سکس حمام داشتم و بعد رابطمون رو تموم کردیم.چون دیکه نمیتونستم وحشی بازیاشو تحمل کنم سکس در حمام.

سکس ژاپنی سکس با پیرزن برازرز سکس زیبا کیر تو کس سکس دکتر سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس سکسی فارسی sex irani

Attractive MILF with big jugs and round ass bangs wildly shahvani.

blonde,babe,blowjob,doggystyle,booty,bath,big-tits,juggs,big-cock,big-dick,big-boobs,bigboobsroundasses

x video download

بلوند, پورن ویدئو, حمام سکس, داگ استایل سکس سگی, ساک زنی, کیر خوری, کیر کلفت, ممه گنده

سکس حمام میلف حشری با پستونای گنده و کس آبدار چه کوسی داره این جنده جون
سکس حمام میلف حشری با پستونای گنده و کس آبدار چه کوسی داره این جنده جون

One thought on “سکس حمام میلف حشری با پستونای گنده و کس آبدار چه کوسی داره این جنده جون

  1. Pingback: پورن هاب
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *