سکس تایلندی خلاصه این داستان تموم شد و 1 ماه گذشت همون موقع زنگ خونه زده

سکس تایلندی شد و سمیرا و 2 تا دوست کون گنده و خوش اندام

سکس تایلندی آیدا خیلی از دست سمیرا و فاطمه و دخترش و خواهرشوهراش عصبی بود و هر وقت فاطمه رو میدید یه حال و احوال پرسی خشک و خالی هم نمیکرد.تا این که یه روز من خونه بودم.

زنگ خونه به صدا در اومد.آیدا از چشمی در نگاه کرد و گفت فاطمه هست سکس تایلندی. تو برو توی اتاق درت رو هم ببند.

.گفتم چرا؟گفت من با سمیرا آشتی کردم و گفتم بیاد و قراره دو تا از دوستاش رو هم بیاره.گفتم دیوونه دوباره میخوایی دهنت رو سرویس کنن؟!؟ آیدا گفت.

تو حرف نزن.من نمیتونم طاقت بیارم!1 ماهه این سکس تایلندی قضیه روی اعصابمه.

‫بلند شدم پاهاش باز بود خوابیدم روش و لباشو با لبام گرفتم دستشو آورد کیرمو گرفت کشید طرف‬.

‫کسش.واییییی زود باش مردم. وقتی سرشو کردم توش یه سکس تایلندی آهی کشید که بیشتر حشری شدم شونه هاشو با دستام‬.

گرفتم. کاملآ تو مشتم بود خیلی آروم میکردم توش و درش میاوردم با هر بار تکرارآهی میکشید که منو به‬.

‫اینکار تشویق میکرد زمان رو از یاد برده بودیم انگار میخواستیم فقط بهم دیگه لذت ببخشیم کاری رو میکردم‬.

‫که اون دوست داشت با سینه هاش بازی میکردم هنوز نگاهش روی صورتم بود سکس تایلندی. با همون صدای هوس‬.

انگیزش گفت صبر کن. حالا نوبت اون بود بلند شد منو خوابوند اومد بالا. اون بالا خیلی قشنگتر بود راستش‬.

‫اصلآ فکرشم نمیکردم یه همچین سکسی با این هلو داشته باشم برام مثل خواب بود نشست روکیرم وقتی رفت‬.

توش دستامو با دستاش گرفت کمکش میکردم بالا پایین کنه با هر سکس تایلندی حرکت سینه هاش تکون میخوردن ومنو به‬.

هوس مینداختن بخورمشون همونجور بقلش کردم نشستم سینه هاشو میخوردمو اونم آروم آروم به حرکتش‬.

دامه میداد دستمو دور کمرش حلقه کردم وسعی میکردم کیرمو سکس تایلندی بیشتربکنم توش احساس کردم خسته شده‬.

‫خوابوندمش رو تخت نمیخواستم خستش کنم آخه حالا کار داشتم. باهاش کمی به خودم فشارش دادم جالب بود‬.

مثل زن وشوهرا بوسیدمش اونم انگار احساس آرامش میکرد‬ .

همراش آورده بود!فاطمه و بلند شد که بره ولی سمیرا گفت سکس تایلندی

کجا؟بشین!نگران نباش ما با تو کاری نداریم!!!اتفاقا میخوام یه حالی به آیدا بدم تا بفهمه یه من ماست چقدر کره داره!آیدا گفت:سمیرا بی معرفت من که با تو صحبت کرده بودم و قرارمون یه چیزه دیگه بود.

سمیرا گفت:فکر کردی من اینقدر خرم که دوباره بیام و حال فاطمه رو بگیرم و بعد دوباره دهنمون رو سرویس کنه؟؟؟فاطمه گفت سکس تایلندی:پس جریان اینه.

بزار منم زنگ بزنم خواهرشوهرام بیان!!!! رنگ از روی صورت آیدا رفته بود و نشست یه گوشه و گفت:تو رو خدا!!!التماس میکنم!!!!نکن سمیر.

ولی سمیرا دست آیدا رو گرفت و خوابوندش روی زمین و گفت سکس تایلندی امروز کاری باهات میکنیم تا درس عبرتی برات بشه.

‫برش گردوندم زود منظورم رو فهمید زانو زد و باسنشو داد بالا دو طرف باسنشو گرفتم سر کیر بیقرارمو‬.

گذاشتم روی لبه های کسش میمالیدم به لبه هاش سکس تایلندی تا خوب خیس شه اینبار محکم کردم توش تکون خورد به‬.

طرف جلو محکم نگهش داشته بودم تلمبه زدم اونم خودشو عقب جلو میکرد تازه اونوقت چشمم به سوراخ‬.

‫قهوایی افتاد که داشت بهم چشمک میزد با شستم سکس تایلندی شروع کردم به مالش دادن احساس کردم کمی مکث کرد ازش‬.

‫اجازه گرفتم با تآخیر جواب داد که آخه و ساکت شد (این یعنی مواظب باش) منم که دیگه تو عالم رویا بودم به‬.

‫مالش سوراخش ادامه دادم مثل اینکه ترسیده بود خودشو سکس تایلندی جمع میکرد هنوز داشتم تلمبه میزدم . کشیدم بیرون‬.

بلند شدم. پماد ا-د برداشتم زود برگشتم نمی خواستم حالتش عوض شه دوباره نشستم پشتش یه بوس از باسن‬.

‫قشنگش برداشتمو دور باسنشو میلیسیدم میخواستم بیشتر حشریش سکس تایلندی کنم که کارم راحت باشه دوباره گذاشتم تو‬.

‫کسش تو همون حال یه کمی پماد مالیدم و با دستم شروع به مالیدن کردم مالش میدادمو انگشتمو بیشتر میکردم‬.

‫توش وقتی اینکارو میکردم سرشو به طرف بالا میاورد سکس تایلندی و خودشو به طرف جلو میکشید کم کم راه برام باز‬.

‫میشد دیدم اگه زیاد ادامه بدم ممکنه پشیمون بشه سر کیرمو درآوردم وکمی آب دهن با دستم مالیدم سرش یه‬.

لیزیه خاص داشت دستم هنوز چرب بود وقتی با آب دهنم مخلوط شد مثل سرسره شد (یه بار امتحان کنید‬.

متوجه میشید چی میگم) سرشو گذاشتم رو سوراخ سکس تایلندی خودمو کشیدم جلوتراونم با من حرکت کرد با دستم از دو‬.

‫طرف گرفتمو آروم آروم سرکیرمو میکردم توش اولش یه آی گفتو جلوتر رفت .حالا کلاهکش رفته بود توش.‬

یکم صبر کردمو دوباره ادامه دادم خم شده بودم روش و موهاشو از پشت نوازش میکردم میخواستم ترسش‬.

هم زنگ زد تا خواهرشوهراش بیان ولی دانشگاه سکس تایلندی

بودن و نمیتونستن بیان.فاطمه گفت :دیگه نقشه ای که نداری آیدا خانم!اون دفعه که یادته چه بلایی سرت آوردم؟!؟ !باید حال این ها روبگیرم سکس تایلندی.

گفتم باشه.آیدا درو باز کرد. سکس تایلندی فاطمه و اومد تو خونه و گفت.

‫بریزه دیگه حالا اونم رام شده بود و خودشو جمع نمیکرد شروع کردم تلمبه زدن که صداش در اومد آییییییییی‬.

‫این آییییی گفتنش منو حشری میکرد داشتم تلمبه میزدم و با دستم نوازشش میکردم اونم میدونست چطور منو‬.

حشری کنه آیییییییییی اوففففففففففف آیییییییییی اوففففففففففف سکس تایلندی‬ . ‫دیگه رو هوا بودم اونم انگار بدش نیومده بود.

(بعدآ بهم گفت که نمیدونم چراگذاشتم از پشت بکنی آخه خیلی از‬ اینکارمیترسیدم‬ ).

‫بعداز کمی تلمبه زدن ازش خواستم حالتشو عوض کنه سکس تایلندی. به پشت روی تخت خوابوندمش و پاهاشو باز کردم سر‬.

‫کیرمو گذاشتم رو اون سوراخ خوشگلش که حالا داشت بازو بسته میشد با یه فشار کوچولو رفت تو. میخواستم‬.

اینجوری بکنمش چون دلم میخواست صورتشو موقع کردنش ببینم نمیدونم چرا اما اینکارو خیلی دوست دارم‬.

‫پاهاشو تا جاییکه میشد باز کرده بود و جمع کرده بود رو شکمش. خم شدم روش و با شکم کسشو مالش میدادم‬.

‫با دستم صورتشو گرفته بودم با لبش بازی سکس تایلندی میکردم میخواستم خاطره خوبی از سکسمون داشته باشه تلمبه‬.

‫میزدمو اونم با آه کشیدنش منو تشویقم میکرد دلم میخواست همه اون سالها رو که حسرت یه همچین سکسی رو‬.

‫داشتم تلافی کنم اصلآ دلم نمیخواست تمومش کنم دیگه تو اوج لذت بودیم که سکس تایلندی اون با تکون تکونای زیاد به‬.

‫اوجش رسید و ارضا شد اما من دلم نمیخواست تمومش کنم اون دیگه کاملآ بی حال شده بود منم بلند شدم .

سکس فارسی سکس افغانی iranian porn سکس با دختر داستان شهوانی کون بزرگ سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی سکسی ماساژ شهوتسرا اموزش سکس

Alysa loves TS Mandy Mitchell

سکس ایرانی

سکس تایلندی

2 thoughts on “سکس تایلندی خلاصه این داستان تموم شد و 1 ماه گذشت همون موقع زنگ خونه زده

  1. Pingback: sex irani
  2. Pingback: سکسی دکتر
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *