سکسی پسر با پسر سه نفری همجنس گرا با پسرهای جوان لاغر

سکسی پسر با پسر سه نفری همجنس گرا با پسرهای جوان لاغر

سکسی پسر با پسر من فرهاد 32 ساله و متاهل هستم ، همسرم پریسا 29 ساله و بینهایت خوشکل و سکسیه . در مورد خودم باید بگم که از سن پایین مفعول بودم و البته هنوزم همون حس رو دارم و از دادن لذت میبرم.

دوستی دارم به نام رضا که قبلا منو میکرد اما مدتهاست که من یه شهر دیگه زندگی میکنم و عملا رابطه ما قطع شده بود سکسی پسر با پسر. در مورد همسرم باید بگم که قبل از ازدواج سابقه شیطنتهاش رو داشتم و بعد از ازدواج که خودش بیشتر از گذشته اش واسم گفت.

بیشتر به این نتیجه رسیدم که با یه خانم هوسباز ازدواج کردم ، مواردی که واسه من فانتزی بود واسه پری خاطره شده بود ، مثل سکس با شوهر خواهرش یه روز رضا دوستم که هنوز مجرده تماس گرفت و گفت میاد به دیدنم جوردی ال نینو پویا.

رضا بعد از ازدواجم دیگه منو ندیده بود ، به پری گفتم و اونم ازم پرسید جلوی رضا چه طوری لباس بپوشم ؟ منم گفتم راحت باش خلاصه شب رضا رسید و وقتی وارد سکسی پسر با پسر شد و چشمش به پری افتاد که با یه دامن کوتاه و پیرهن یقه باز که پستونای تپلش ازش پیدا بود .

انگار برق گرفتش یه کم مکث کرد و بعد با حالت دستپاچه با پری احوال پرسی کرد و دست داد.خلاصه اون شب رضا هر وقت فرصت کرد اندام پری سکسی پسر با پسر رو دید زد و آخر شب که پری رفت خوابید ، رضا ازم خواست آلبوم عکس عروسی رو ببینه .

منم قبول کردم و بهش نشون دادم. پایان عکسهای نیمه لخت پری رو به دقت چند بار نگاه کرد و حسابی تحریک شد. شب از نیمه گذشته بود که دست زد به باسنم و پرسید که میشه به یاد قدیما یه حالی بکنیم ؟ منم با تردید جواب مثبت دادم .

رفتیم توی آشپزخونه ، روی صندلی پشت میز غذاخوری نشست و کیرش رو درآورد ، مشغول ساک زدن شدم سکسی پسر با پسر ، کم کم داشت به اوج لذت میرسید که در گوشم گفت اندام زنت رو دوست دارم .من حرفی نزدم و به کارم ادامه دادم .

یه کم بعد گفت از کون پری خوشم میاد یه کم مضطرب شدم و همزمان هیجانزده. بعد کیرشو گرفت توی دستش و گفت میخوام بیشتر حال کنم ، یه عکس لخت از پری میخوام گقتم الان ؟ گفت آره زود باش ضدحال نزن ایران سکس.

رفتم اتاق خواب پری خواب بود و زیر لحاف . به ناچار رفتم سراغ کامپیوتر ، چندتا عکس بشدت سکسی داشتم ، ریختم روی گوشی و دادم سکسی پسر با پسر دست رضا و مشغول ساک زدن شدم ، با لذت تماشا کرد تا آبش اومد.

فردا که میرفتیم گردش رضا یواشکی گفت اگه میشه بگو پری لباس سکسی بپوشه ، منم به پری گفتم . رفتیم توی ماشین منتطر پری سکسی پسر با پسر بودیم که یهو رضا گفت اوف تیپ رو ببین نگاه کردم دیدم پری با مانتو کوتاه و ساپورت اومد .

خودم هم کف کردم. رضا پایان روز کون پری رو دید میزد و یواشکی در مورد اندامش با من حرف میزد.به اصرار رضا از پری خواستم بیاد یه گوشه دنج تا از کونش عکس بگیرم سکسی پسر با پسر، پری همینجوری که مانتوش رو زده.

برادر همجنسگرا با برادر و دوست سوم جنسیت نوجوان

بود بالا و خم شده بود تا من از کونش عکس بگیرم به من گفت رضا بهم نظر داره مدام بدنم رو دید میزنه ، گفتم میدونم این عکس هم واسه اون گرفتم برگشت نگام کرد و پرسید که چی ؟ پرسیدم اگه رضا شهامت پیدا کنه و پیشنهاد سکس بده تو قبول میکنی ؟ جواب نداد .

رفتم عکس رو به رضا نشون دادم حالش بدتر شد . رفتیم خونه یه آهنگ توپ گذاشتم واسه رقص ، پری هم با یه لباس باز اومد با ما رقصید ، سکسی پسر با پسر حسابی خسته شدیم . پری رفت دوش گرفت و برگشت .

توی این فاصله رضا مرتب در مورد بدن پری حرف میزد و از سکسمون میپرسید از من.رفتم توی اتاق تا مزه دهن پری رو بفهمم ، اونم حشری شده بود .بهش گفتم دوباره آرایش کن و یه لباس باز سکسی بپوش سکس جوردی.

یه شورت و سوتین قرمز و یه لباس تور پوشید و خیلی سکسی شده بود . رفتم پایین به رضا که گفتم میخوام واسه چند ساعت تنهات بذارم با پری صدا زدم پری جون بیا واسمون چایی درست کن سکسی پسر با پسر ، پری با همون لباس اومد بیرون .

رضا نگاهش رو قفل کرد روی پری که داشت میرفت توی آشپزخونه ، پایان بدنش کاملا مشخص بود. من رفتم بیرون و 2 ساعت بعد برگشتم سکسی پسر با پسر . رضا و پری کارشون تموم شده بود داشتن با هم دوش میگرفتن یه دفعه یه حالی بهم دست داد .

مو یه تنم سیخ شد از شدت هیجان ، رضا زنمو کرده بود .نوشته فرهاد وقتی خلوت شد بهش گفت که چرا پسری به خوشگلی و نازی او دنبال کار توی عطاری هست سکسی پسر با پسر. و لپهای امین را با گرفت و ناز کرد.

امین چند قدمی عقب رفت و عذرخواهی کرد و از مغازه خارج شد و مستقیم به مسافرخانه برگشت. به اتاقش رفت و خودش را روی تخت انداخت و با صدای بلند شروع کرد به گریه زاری کردن سکسی پسر با پسر. چرا با او اینطور رفتار میکردند.

چرا با بقیه فرق داشت. حالش از خودش بهم میخورد. مشتهای محکمی نثار تخت نه چندان راحت اتاقش کرد و انقدر گریه زاری کرد که با همان حالت خوابش برد سکسی پسر با پسر. فردای آن روز توانست کاری پیدا کند تراکت پخش کن سه نفری لزبین.

دسته ی کلفتی از کاغذهای سفید تبلیغاتی یک کافه ی تازه تاسیس شده نزدیک دانشگاه آزاد را به او دادند که نزدیک در اصلی دانشگاه بین دانشجوها پخش کند سکسی پسر با پسر. کار سخت و اذیت کننده ای بود. تقریباً هیچکس انگار او را نمیدید.

همه مسیرشان را کچ میکردند. بدون اینکه حتی نگاهی به او یا تبلیغی که در دستش بود بیندازند. افراد کمی کاغذ را از او میگرفتند و افراد خیلی خیلی کمتری بودند که کمی جلوتر کاغذ را روی زمین نمی انداختند.

رابطه جنسی مرد با محارم با یک مرد دیگر و یک دوست لاغر

در سه ساعت تنها نود کاغذ از دسته اش کم شد. تصمیم گرفت جایش را عوض کند و در راه کاغذها را به رهگذرها بدهد سکسی پسر با پسر. میدانست که کارش اشتباه بود اما بهتر از ایستادن بود. تا اینکه یکی از رهگذرها که سر و وضع مرتبی.

هم داشت و خوشچهره بود تیکه کاغذ مچاله شده ای را همزمان با گرفتن کاغذ تبلیغاتی به امین داد. امین با تعجب نگاهی به او کرد سکسی پسر با پسر. چند سالی از او بزرگتر نشان میداد و لبخند زیبایی روی لبش نشسته بود. همانطور که داشت از امین دور میشد.

با چشمانش اشاره ای کرد که کاغذ مچاله شده را نگاه کند. با تعجب کاغذ را باز کرد. شماره ی موبایلی روی آن نوشته شده بود و زیرش نوشته شده بود البرز. حس عجیبی داشت سکسی پسر با پسر. تا بحال کسی به او شماره نداده بود سکس دختر پسر.

هم خوشش آمده بود هم حس انزجارش برگشته بود. هر کاری کرد نتوانست کاغذ را دور بیندازد. بعد از کمی مکث، با بی حوصلگی کاغذ را داخل جیبش گذاشت…ماشین شاسی بلندی با سرعت از روی چاله ی پر آب نزدیک امین رد شد و آب داخل چاله روی وی پاچید.

امین فحشی داد و خودش را جمع کرد اما تاثیر چندانی نداشت. حالا کثیف و گلی هم شده بود. اما درست بعد از چند ثانیه، اتوبوس به ایستگاه رسید سکسی پسر با پسر. امین با بی حوصلگی بلند شد و به بدنش کش و قوسی داد و به زور خودش را داخل اتوبوس شلوغ و بخار گرفته چپاند.

مردهای داخل اتوبوس کمی از او فاصله گرفتند که خیس و گلی نشوند و زیر لب تیکه سکسی پسر با پسر هایی انداختند که امین تصمیم گرفت خودش را به نشنیدن بزند. اتوبوس به حرکت افتاد. از ایستگاه دور شده بودند که تصمیم گرفت گوشی اش را روشن کند.

کوهی از اسمسِ تماس از دست رفته برایش آمد. البرز بود. قرار بود ۳ ساعت پیش او را ملاقات کند اما آخرین لحظه پشیمان شده بود سکسی پسر با پسر. صفحه ی پیام جدید را باز کرد و تایپ کرد سلام. ببخشید البرز. مشکلی برام پیش اومد نتونستم بیام.

شب بهت زنگ میزنم و توضیح میدم… هنوز کلمه آخر را تایپ نکرده بود که گوشی اش زنگ خورد. البرز بود سکسی پسر با پسر …ادامه…نوشته

جوردی ال نینو پویا سوپر سکس سکس حشری ایران سکس سکس چت سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی سکس جدید سکس برازرس سکس وحشی

mallu xnxx Gay threesome with young skinny boys