الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی Alexis Texas

الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی Alexis Texas

الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی افراد ماجراجو میومدن اونجا و من اونجا پاتوقی برای خودم برای استراحت در سکوت ساخته.

بودم از دور متوجه ی یه گروه شدم نزدیکتر که رسیدن متوجه شدم توریست ادونچر هستن از این گروه های پسر دختر ماجراجو سکس الکسیس تگزاس.

بربکس سایت داستان سکسی بخصوص اونهای که دری بری به داستانا زیاد میگنمن 34 سال دارم و چیزی که دارم مینویسم مربوط به 8 سال قبله که تو یه کارخونه پلاستیک.

به عنوان سرپرست شیفت کار میکردمروزی که وارد کارخونه شدم به عنوان کارگر ساده زیر دست تولید کار بودم ،مواد بهم میزدم و تو دستگاها میرختمکارگرها همه مرد بودن و فقط.

نایلکس و کیسه زباله تولید میکردیم بعد یه مدت صاحب کارخونه تصمیم گرفت که کیسه فریزر هم تولید کنه ، کلی دستگاه اضافه کرد و بالاخره خط تولید فریزر راه افتاد ولی تنها.

مشکلی که وجود داشت این بود که مردا اصلا به درد بسته بندی کیسه فریزر نمیخوردن چون سرعت دستگاهای دوخت بالا بود و کلی ضایعات بابت این موضوع بوجود میومد سکسی الکسیس.

تا این که تصمیم گرفتن از خانومها تو قسمت بسته بندی استفاده الکسیس تگزاس کنند منم یه هشت ماهی بود که تو شرکت بودم تولید کار شرکت مواد مصرف میکرد و کلی هم دزدی میکرد .

و منم چون مجبور بودم کارو ازش یاد بگیرم چیزی به کسی نمیگفتم یه روز صاحب شرکت به منو صدا کرد گفت این دستگاهو راه بنداز دو تا از شریکاشم پیشش.

بودن منم با تعجب گفتم چشم دستگاهو را انداختم (دستگاه تولید طاقه فریزر).

هرکی که اومد ی کاری کرد باد باهاش بادیگه اینکه رضی شد بره

امانوئلا یه خانم تقریبا سی ساله با موی بلوند و پوست برنز شده و چشمای آبی و برونا یه دختر با پوست سفید و چشمای تیله ای رنگ و موهای خرمایی مانند و پسره که ژائیر بود.

و اون هم پسری با تیپ ساده و موهای خرمایی بود کمی از مسائل الکسیس تگزاس مختلف حرف زدیم نمیدونم چرا حس کردم انگار امانوئلا رو من کراش داره جوردی ال نینو پویا.

بعدش گذاشتن رفتن فردای اون روز به من گفتن به عنوان تولید کار شیفت شب انتخاب شدی (تازه شیفت شب داشت راه اندازی میشد) منم از خدا خواسته انقدر خوشحال.

بودم که حد اندازه نداشت هم حقوقم بالا میرفت هم به عنوان تولید کار شرکت مشغول به کار میشدم ،یواش یواش کارگرای خانم زیاد میشدن و منم رفته رفته اعتبارم.

بالاتر میرفت چون تولید شیفت من 11 تن بالاتر از شیف روز بود در حالی که به کارگرا استراحت اضافه هم میدادم.من تا اون موقعه با هیچ زنی سکس نکرده بودم .

انقدر تو کار مشغول بودم که اصلا به غیر کارم به چیز دیگه ای فکر نمیکردم الکسیس تگزاس حقوقم شده بود ماهی 700 هزار تومان که تو اون زمان مهندسا شاید حقوق عادیشون به این حد میرسید.

با گذشت زمان دستم تو کار رونتر میشد و کنترلم رو شیفت بهتر طوری که بعضی از کار گرای شیفت مخالف درخواست انتقال به شیفت منو میدادن.

یه شب ساعت 3 صبح بود که پای یکی از دستگاهای دوخت وایساده بودم به کار کردن کارگری که رو ی اون دستگاه بود نگاه میکردم اسم کارگره شهلا بود خوشگل.

بود و خوش هیکل طوری که صاحب کارخونه خودکشی میکرد تا مخشو بزنه الکسیس تگزاس و هر دفعه هم ضایع میشد،نمیدونم چی شد که سر صحبت باهاش باز شد اونم از زندگیش.

شروع کرد برای من تعریف کردن که چطور شوهرش طلاقش داده بچشو ازش گرفته از این حرفها رفته رقته رابطمون سمیمی تر شد سر شیفت برام چای میاورد بعضی.

وقتا غذا منم که خونه مجردی داشتم همیشه غذا حاضری یا از بیرون میگرفتم ،باورتون نمیشه که هیچ وقت نظری برای سکس کردن باهاش نداشتم ،شایدم همین سکس جوردی.

موضوع بود که اونو بیشتر سمت من میکشید ،یه روز جمعه ساعت هفت صبح بود که شیفت داشت تعطیل میشد و تا شنبه صبحم کارخونه تعطیل بود منم داشتم.

سکس در طبیعت

صورتم و گفت بخور قورت دادم دوباره زد تو صورتم شاید نزدیک ده دقیقه بهم سیلی میزد و فحشم میدم و تف میکرد تو صورتم گفتم سرورم لطفا رحم کنید جاش.

رو صورتم میمونه که لج کرد منو انداخت رو زمین و کفششو گذاشت الکسیس تگزاس رو صورتم و وایساد رو صورتم از صورتم اومد پایین به این ور.

میرفتم برخلاف روزای دیگه که میموندم تا اماره تولید و دستگاهارو تحویل تولید کار شیفت مخالف بدم ،که شهلا منو دعوت کرد تا برای شام به خونش برم منم .

نتونستم نه بهش بگم با این حال که اون روز قرار بود اون روز به خونه پدرم برم(خونه پدرم کرج بود و محل کار من قزوین)رفتم خونه یه دوش گرفتم و خوابیدم سکس چت.

بیدار که شدم دیدم ساعت بعد از ظهره نشستم پای کامپیوتر و شروع کردم به بازی کردن کاری که تو بیکاریم همیشه انجام میدم در حال بازی کردن بودم که به دعوت.

شهلا فکر میکردم یه حسی تو دلم داشت شعله ور میشد چیزی که شاید الکسیس تگزاس تا اون موقعه هیچ وقت تجربش نکرده بودم و برام خیلی جالب بود ساعت هفت شب شده .

بود که شهلا زنگ زد به موبایلم و گفت منتظرم منم ادرسه خونشونو گرفتم راه افتادم رسیدم به خونشون یه خونه مجردی بو که با 2 تا خانم دیگه اجاره کرده بودنشوقتی.

وارد خونه شدم چشام داشت از کاسه در میومد ولی به روی خودم نمیاوردم شهلا با 2تا دوستش با یه لباس راحتی خونه بودن دفعه اول بود که شهلا رو اینطوری اونم .

با 2 نفر دیگه میدیم نشستیمو یه چای اوردن بعدش سفره شامو انداختن شام که تموم شود مریم دوسته شهلا گفت یه چیز توب براتون دارم که امشب یه حالی بهتون.

بدم رفت تو اتاق و با یه بطری ویسکی اومد بیرون به من گفت بچه مثبت الکسیس تگزاس که نیستی تو همین حال شهلا بهش گفت پیرزنو از کیر کلفت میترسونی این خوراکشه تو کارخونه .

بوی الکل دهنش همه رو خفه میکنه،البته یکم شهلا پیاز داغشو زیاد کرده بود من مشروب میخوردم ولی نه به اون اندازه که اون میگفت،ضمنا دفعه اول بود که شهلا لفظ.

کیرو پیشه من میزد و دیگه اون حس درونیم داشت منفجر میشد،خلاصه یه چند تا پیک با هاشون زدم مشغول حرف زدن بودیم که یه دفعه چشم به ساعت افتاد دیدم سکس مقعدی.

ساعت 11 شده از شهلا و دوستاش کلی تشکر کردم گفتم من دیگه باید الکسیس تگزاس برم یه دفه دوست شهلا گفت امشب همینجا بمون حالتم خوب نیست میری بیرون کار دست.

خودت میدی خندیم گفتم ظرفیت من خیلی بیشتر از این حرفهاست که بهونه رو بهش دادم رفت یه لیوان اورد تا نصف لیوان پرش کرد گفت اقای ظرفیت بخور بینم .

منم که اون حس لجاجتم کرفته بود همشو یه دفعه سر کشیدم طوری که گاز الکلش تو ریه هام کم مونده بود خفم کنه ولی به روی خودم نیاوردمباز منو به حرف.

گرفتن تو همین حال یه نصفه لیوان دیگه هم برام ریختن که ته بطری الکسیس تگزاس بوداونم سر کشیدم بد جوری داغ کرده بودم که شروع کردن به جک گفتن اونم چه جوکای…

سکس دختر

تینجر آمریکایی ,کیر جامایکایی دوربین مخفی,آماتور ,سکس با مشتری تاپ پورن ,کس مسکو ,کس تنگ جنده خانوم کوچولو ,زن قحبه ,پورن ویدئو آنال ,کردن از کون.

بلوند سکسی مامانی حشری ,میلف و تینیجر کس مامان ,اورال سکس , سکس خانوادگی ,مادر و پسر سارا جی ,داگ استایل ,پورن استایل ,سکس خشن آماتور ,داگ استایل ,جولیا ,پورن میلف ,سارا جی ,معلم,ساک ,فیلم سکسی نینا هارتلی ,میلف ,هول ,معلم حشری.

الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی Alexis Texas
الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی Alexis Texas
سکس خفن
سکس خفن عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی عروسی خواهرم بود و لباسی ک من داشتم

Alexis Texas & Jessica Bangkok have a slut contest
BANGBROS – Fat Juicy Sexy White Ass – Alexis Texas telugu sexy video

سکس

5 thoughts on “الکسیس تگزاس عمومی کوه فاصله گرفتم و به سمت قسمت خلوتی رفتم که فقط گاهی Alexis Texas

  1. Pingback: کون تپل
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *